Zone Metropolitane: Agenții de planificare urbană. Experiențe din Franța și România în gestiunea durabilă a teritoriului

Zone Metropolitane: Agenții de planificare urbană. Experiențe din Franța și România în gestiunea durabilă a teritoriului

APUR a fost implicată în organizarea seminarului „Rolul zonelor metropolitane și al agențiilor de planificare urbană în gestiunea durabilă a teritoriului – modele de organizare și bune practici”, alături de Primăria Municipiului Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu sprijinul Ambasadei Franței în România.

Evenimentul, desfășurat în perioada 26-27 martie 2024, la sediul ARCUB (str. Lipscani nr. 84-90, București), a constituit un prilej de a reflecta și a propune acțiuni de întreprins în România pentru a dezvolta instituții și instrumente eficiente de planificare urbană și de gestiune a fondului construit.

Seminarul a inclus participarea unor specialiști francezi din Federația Națională a Agențiilor de Urbanism din Franța, Agenția de Urbanism UrbaLyon și Zona Metropolitană Lyon, pentru a împărtăși o serie de bune practici, alături de concluziile oferite de demersurile în curs de derulare la nivel național și la nivelul municipiului București și zonei sale metropolitane.

La eveniment au fost invitați să participe practicieni din toate domeniile conexe planificării spațiale, dar și cercetători și decidenți preocupați de managementul datelor urbane, analizele teritoriale pentru luarea deciziilor, digitalizare și cooperarea interinstituțională pentru dezvoltare teritorială durabilă.