Sumar Statement for Better Cities

Sumar Statement for Better Cities

Pe data de 3 decembrie 2015 a avut loc la Arcub Gabroveni (sala Atelier) dezbaterea Statement for Better Cities organizată de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR). Evenimentul a reprezentat materializarea ideii regretatului nostru coleg, dr. urb. Mihai Alexandru, vicepreședinte al Asociației, de a încuraja dezbateri profesionale interdisciplinare pe teme de actualitate legate de dezvoltarea urbană la nivel național și internațional.

Dezbaterea s-a bucurat de participarea unui public pluri-disciplinar (20 de participanți: arhitecți, urbaniști, sociologi, geografi, ingineri), veniți din medii diverse: studenți și tineri absolvenți, tineri antreprenori, cadre didactice din învățământul universitar, reprezentanți ai unor ONG-uri și companii din domeniul dezvoltării urbane.

În urma discuțiilor, axate pe formularea unor afirmații cu privire la dezvoltarea orașelor susținute prin exemple de bune practici, s-au cristalizat câteva teme majore de discuție: dezvoltarea comunitară, conectarea orașului cu natura, interfața cetățeni – administrație (inclusiv pe baza accesului public la date spațializate), mobilitatea sustenabilă și reactivarea spațiilor urbane nefolosite. Participanții au subliniat nevoia de a avea întâlniri mai dese între specialiști, importanța campaniilor de conșientizare și a educației ca instrumente în dezvoltarea comunitară, dar și nevoia unei mai bune promovări a asociațiilor ce activează în domeniu și a unei vizibilități sporite a acțiunilor punctuale, adesea de o foarte bună calitate, întreprinse de acestea.

A fost de asemenea subliniată nevoia de a obține un efect multiplicator al proiectelor și inițiativelor punctuale existente, pentru ca schimbarea dorită să fie resimțită la scara comunităților urbane. În acest sens s-a propus organizarea de evenimente posibile care ar asigura vizibilitatea necesară și ar spori interesul pentru ideea de Better Cities: dezbateri focalizate pe anumite teme, expoziții (Proiecte creative pentru orașe creative), realizarea unei platforme on-line de discuții și dialog și nu în ultimul rând realizarea unui proiect editorial.DSC02545 DSC02546