Sucursale

Conform statutului și regulamentelor APUR, în regiunile de dezvoltare în care există peste 5 membri poate fi constituită o sucursală a Asociației, ce va fi sprijinită în realizarea unor acțiuni la nivel local.

Regulamentul de constituire a filialelor și sucursalelor APUR poate fi consultat aici.