Plan de acțiuni

Descarcă aici Planul de acțiuni pe perioada 2018-2019

Descarcă aici Planul de acțiuni pe perioada 2017-2018

Următoarele elemente sunt considerate a fi de importanță majoră în dezvoltarea asociației pe termen mediu:

  • Creșterea numerică a organizației – prin atragerea de noi membri.
  • Construirea de parteneriate – cu alte asociații din domenii conexe urbanismului și amenajării teritoriului, dar și parteneriate media în vederea unei mai bune diseminări a activităților asociației și a creșterii vizibilității acesteia.
  • Implicarea în probleme de natură legislativă, atât direct prin realizarea de ghiduri și alte propuneri de modificare sau clarificare a legislației în domeniu, cât și indirect prin exprimarea unor puncte de vedere cu privire la activitățile administrației centrale sau ale administrațiilor publice locale în domeniu
  • Abordarea problemei specialiștilor din administrația publică locală, afectată în prezent de o de-profesionalizare accentuată, prin susținerea specialiștilor implicați deja în administrație și organizarea de cursuri de formare profesională continuă pentru aceștia.
  • Îmbunătățirea vizibilității asociației și a comunicării, atât în rândul membrilor săi, cât și în exterior, cu scopul de a crește prestigiul și recunoașterea domeniului și profesiunii.