Stagiu de practică profesională organizat de Sucursala APUR la Universitatea Ovidius din Constanța

Stagiu de practică profesională organizat de Sucursala APUR la Universitatea Ovidius din Constanța

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), Sucursala Constanța, contribuie la pregătirea profesională în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului a studenților de la specializările Geografie și Geografia Turismului, Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, prin organizarea unui stagiu de practică, în perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, privind problematica planificării dezvoltării teritoriului metropolitan Constanța.

Geografii constituie, alături de urbaniști, arhitecți, ingineri de rețele edilitare, geologi și alte profesii, o categorie de specialiști cu o contribuție importantă la elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Astfel că, în contextul procesului de dezvoltare a teritoriului în zona costieră, spre exemplu, 42% dintre cele 24 de echipe multidisciplinare care au elaborat studiile de fundamentare pentru noul Plan Urbanistic General al municipiului Constanța au în componență cel puțin câte un specialist geograf.

Activitatea de stagiu de practică cu studenții se înscrie între prioritățile APUR de a promova caracterul interdisciplinar al activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și de a consolida statutul specialiștilor din domeniu.

La nivel local, pentru Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Universitatea Ovidius din Constanța, acest program de practică realizat în parteneriat cu APUR este menit să contribuie la asigurarea premizelor pentru creșterea contribuției absolvenților săi din domeniul Geografie la gestionarea problemelor de dezvoltare teritorială ale comunităților de la nivel regional, dar și la evidențierea unor noi direcții și oportunități de angajare pentru aceștia.

În cadrul stagiului profesional, studenții geografi – viitori potențiali specialiști în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului – vor avea oportunitatea de a utiliza  informațiile dobândite în cadrul unui prim curs teoretic interactiv pe tema zonelor metropolitane, cu evidențierea metodelor și instrumentelor de analiză specifice dezvoltării teritoriale, într-o activitate practică de elaborare a unui concept de studiu privind Zona Metropolitană Constanța. Pornind de la conturarea generală a diagnosticului teritoriului metropolitan Constanța, studenții vor finaliza programul de practică prin a prezenta rezultatele obținute sub formă de analize ale elementelor componente ale teritoriului metropolitan, evidențiind disfuncționalitățile teritoriale identificate și principalale direcții ale un plan de acțiune pentru dezvoltarea teritorială durabilă.

Stagiul profesional de practică este coordonat de:
Arh. Ionică Bucur, Președinte Sucursala APUR Constanța (constanta@apur.ro)
Lect. univ. dr. Mirela Paraschiv, Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole