Școală de Vară în domeniul dezvoltării urbane durabile organizată de Sucursala APUR la Universitatea Ovidius din Constanța

Școală de Vară în domeniul dezvoltării urbane durabile organizată de Sucursala APUR la Universitatea Ovidius din Constanța

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) – Sucursala Constanța a fost partener al Universității Ovidius din Constanța (UOC) – Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA) în derularea celei de-a X-a ediții a Școlii de Vară CCMESI „Aspecte de Ecologie Urbană: Rolul infrastructurilor verzi în abordarea provocărilor urbane”, organizată în perioada 17-23 iulie 2023, în parteneriat cu Universitatea din București – Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), drept coordonator, Society for Urban Ecology (SURE) – South-East Europe Chapter și Asociația Profesională a Geografilor din România (APGR).

Școala de Vară CCMESI reprezintă un program educațional extracurricular care le-a propus studenților și masteranzilor de la universitățile din România o săptămână de activități non-formale dedicate dobândirii unor competențe profesionale în domeniul dezvoltării durabile și ecologiei urbane. În cadrul cursurilor au fost abordate o serie de aspecte importante pentru formarea specialiștilor din domeniile Geografie și Știința Mediului cu posibilă activitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului: organizarea cercetării mediului; colectarea datelor de mediu din teren; prelucrarea datelor de mediu prin metode statistice și tehnici GIS; metode de conservare a biodiversității în mediile urbane; metode participative de planificare teritorială și dezvoltare durabilă a mediului urban.

Programul Școlii de Vară a inclus un pachet de activități teoretice și practice interdisciplinare (din domeniile geografie, știința mediului, biologie, urbanism și amenajarea teritoriului), susținute de către cadre universitare și experți ai instituțiilor partenere, ce s-au desfășurat atât în laborator, în cadrul campusurilor universitare București și Constanța, cât și pe teren, pentru analiza a trei zone de studiu: Parcul Tineretului (București), Parcul Natural Văcărești (București) și Lacul Tăbăcăriei (sit Natura 2000).

La Școala de Vară au participat studenți și masteranzi din domeniile Geografie și Știința Mediului de la: Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea din București, Universitatea Al. I. Cuza din Iași și Universitatea Ecologică din București.

La finalul activităților de învățare, participanții au prezentat rezultatele propriilor analize realizate în cadrul Școlii de Vară cu privire la evaluarea Parcului Tăbăcăriei din perspectiva rolului acestuia în abordarea unor provocări urbane majore de dezvoltare durabilă a Municipiului Constanța: conservarea biodiversității urbane în cadrul complexului lacustru Siutghiol-Tăbăcăriei ca arie protejată de interes european; adaptarea zonei costiere la schimbările climatice; îmbunătățirea calității vieții urbane; și creșterea atractivității turistice a orașului.

Detalii suplimentare despre Școala de Vară CCMESI sunt disponibile pe pagina web a evenimentului: https://eism.weebly.com/scoala-de-vara.html.