Regulament

Regulament privind condițiile de participare și modul de atribuire

Art. 1.  Premiul se acordă pentru tineri cercetători în urbanism, având vârsta de maxim 35 de ani.

Art. 2.  Premiul este unic și se acordă anual, unui singur tânăr cercetător pentru contribuția sa personală în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

Art. 3.  Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română.

Art. 4.  Premiul se acordă anual, pentru activități cu caracter științific, în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii maximum 5 ani anteriori datei acordării premiului (studii și cercetări, lucrări și articole publicate, alte activități de tip editorial, lucrări de doctorat, concursuri cu conținut științific, brevete de invenții etc.)

Art. 5.  Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa secretariat@apur.ro. Calendarul desfășurării fiecărei ediții a Premiului de Excelență (perioada de depunere și cea de jurizare) va fi comunicat în fiecare an în anunțul public de lansare al concursului.

Art. 6.  Dosarul va conține următoarele elemente: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante (studii universitare, studii postuniversitare, doctorale etc.) și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.

Art. 7.  Scrisoarea de intenție va exprima succint argumentele care stau la baza candidaturii pentru Premiul „Mihai Alexandru”, conturând totodată o atitudine proprie privind starea și evoluția domeniului amenajării teritoriului și urbanismului în România.

Art. 8.  Lucrările vor fi jurizate de către un juriu pluridisciplinar, format din 3 (trei) membri și un membru supleant. În activitatea sa, juriul va fi asistat de un secretar.

Art. 9.  În evaluarea candidaturilor, se vor considera: calitatea, impactul și actualitatea (în raport cu termenul maxim eligibil de la Art. 4) lucrărilor din portofoliul de lucrări prezentat; maturitatea ideilor cu privire la viitorul profesiei exprimate în cadrul scrisorii de intenție; coerența și diversitatea parcursului profesional ilustrate de CV-ul din dosarul de candidatură.

Art. 10.            Membrii juriului și secretarul acestuia sunt desemnați de către Consiliul Director al APUR până în prima decadă a lunii octombrie a anului curent. Jurizarea candidaturilor se desfășoară în cursul lunii octombrie.

Art. 11.            Festivitatea de premiere are loc în fiecare an în preajma Zilei Mondiale a Urbanismului (8 noiembrie). Locul și data exactă a festivității se anunță în fiecare an, nu mai târziu de 31 octombrie.

Art. 12.            Premiul constă într-o sumă de 500 de euro (brut) și în scutirea de plata unei cotizații anuale. În cazul în care premiul este acordat unui tânăr specialist care nu este membru APUR, acesta beneficiază și de scutirea de tariful de înscriere.

Art. 13.            Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Consiliului Director în data de 31 Iulie 2020 și adoptat prin hotărâre a Consiliului Director în conformitate cu competențele acestuia, prin vot, ca urmare a ședinței din data de 29.07.2020.