Punct de vedere referitor la P.U.Z. PRELIMINAR „ZONA PENINSULARĂ” A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Punct de vedere referitor la P.U.Z. PRELIMINAR „ZONA PENINSULARĂ” A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Ca urmare a unor aspecte semnalate de colegii noștri din Constanța, membri ai asociației, referitoare la consultarea publică din perioada 18 decembrie 2018 – 18 februarie 2019 privind actualizarea Planului Urbanistic Zonal al Peninsulei Municipiului Constanța, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) exprimă următorul punct de vedere:

  • elementele prezentate la adresa http://www.primaria-constanta.ro/arhiva/detalii-stire?nws=36718871-8a60-65e9-84cc-ff0000670d49 sunt sumare și au un nivel scăzut de lizibilitate;
  • atât calitatea generală a conținutului și cât și cea grafică, a materialelor prezentate sunt discutabile și sub nivelul așteptat pentru o documentație de importanța celei supuse consultării, putând fi ușor de observat numeroase erori în text și în reprezentări;
  • lipsa unor elemente de orientare precum: tema de proiectare, obiectivele principale ale lucrării, lista studiilor de fundamentare cerute, relația cu alte documentații de urbanism mai vechi sau în curs de actualizare, relația cu zona portuară și strategia de dezvoltare a acesteia etc. face imposibilă a evaluare adecvată a materialelor supuse consultării;
  • preponderența elementelor cu caracter analitic, în materialele supuse consultării, în detrimentul unor propuneri relevante pentru dezvoltarea zonei – acestea părând a se rezuma la nivelul unor elemente referitoare la reconfigurarea spațiilor publice – face puțin relevant procesul de consultare publică, acest trebuind să vizeze cu prioritate aspecte cu caracter prospectiv.

Apreciem că o informare și consultare corectă, transparentă și eficientă a publicului și mai ales a comunității locale trebuie să ofere elemente clare, coerente și lizibile sub formă de materiale scrise și grafice care să indice cel puțin: necesitatea și rolul / obiectivele documentației, etapele de elaborare, prezentarea concluziilor studiilor de fundamentare, indicarea elementelor cu caracter director, descrierea și explicare celor mai importante propuneri de dezvoltare precum și conexiunile cu alte documentații / strategii și modalități de implementare / continuare a procesului.

Amintim, în acest context, că printre dezideratele enunțate în recent publicata „Cartă a democrației participative în procesele de planificare spațială” (ECTP 2017) se numără: facilitarea participării tuturor celor interesați de procesul de dezvoltare, asigurarea unui nivel complet și cuprinzător de informare și a unui grad echivalent de înțelegere a procesului, încurajarea exprimării libere a opiniilor prin forme de dialog interactiv și, nu în ultimul rând, asigurarea continuității participării de la etapele de inițiere a procesului până la cele de implementare, monitorizare și evaluare.

Solicităm, în consecință, Primăriei Municipiului Constanța să reconsidere procesul de consultare publică referitor la documentația sus-amintită și reluarea acestuia într-o formă optimizată.

Susținem, totodată organizarea de dezbateri profesionale și un dialog cu specialiștii locali și nu numai cu privire la perspectivele de dezvoltare pentru zona ”Peninsulei”, având în vedere valoarea excepțională a patrimoniului său arhitectural, urbanistic, cultural și relația sa deosebit de importantă cu orașul, cu elementul natural și cu zonele portuare. Susținem de asemenea punctele de vedere, sugestiile și recomandările exprimate de membrii APUR din Județul Constanța.

arh. Gabriel PASCARIU

Președinte APUR