Program interdisciplinar de masterat pe domeniul dezvoltării teritoriale inteligente organizat de Universitatea București în Parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”

Program interdisciplinar de masterat pe domeniul dezvoltării teritoriale inteligente organizat de Universitatea București în Parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”

Programul de masterat interdisciplinar organizat de Facultatea de Geografie (Universitatea București) și Facultatea de Urbanism (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”) are ca subiect Dezvoltarea Teritorială Inteligentă.

Obiectul parteneriatului între cele două facultăți este schimbul de expertiză între cadrele didactice și o acoperire cât mai bună a domeniului cu specialiști sectoriali. Acest lucru este dat de faptul că cea mai mare parte a programelor de învățământ superior axate pe dezvoltarea teritorială din cadrul Europei și a Americii de Nord sunt localizate cu precădere în cadrul unor universități, facultăți sau departamente de urbanism sau geografie. Parteneriatul aduce astfel laolaltă expertiza pe dezvoltare și expansiune urbană, guvernanță[1], peisaj[2], mobilitate[3] sau reprezentări grafice din partea Facultății de Urbanism cu cunoștințele avansate în domeniile: dezvoltare rurală, marketing teritorial, capital uman sau GIS.

Domeniul dezvoltării inteligente reprezintă o temă de actualitate în la nivelul documentelor programatice a comisiei programatice. Programul de masterat se raportează la două abordări diferite a noțiunii de dezvoltare teritorială inteligentă, una care ia în calcul preponderent capacitatea de adaptare și sustenabilitatea sistemelor urbane (Bertachinni et. al. 2014; Foerster (Von),1981); Bougnoux, 1993; Lévy, 1997.) și a doua care se raportează la orașele inteligente cunoscute sub denumirea de “smart cities”.

reini

Conceptul de Smart Cities (orașe inteligente) poate fi împărțit în patru domenii de bază (cf. B.Cohen). Așadar discutăm de componentele Smart Economy, Smart mobility, Smart environment, Smart people, Smart living, Smart governance. În cazul orașelor românești există deja aplicații pe câteva din domeniile menționate dar nu există nici un caz care caracteristicile să fie atinse.

În consecință, termenul de “inteligent” din cadrul programului de masterat implică două abordări legate de adaptare și sustenabilitate și una orientată spre noile tehnologii (tehnologia informației și a comunicării – TIC). Fiind vorba de o temă transversală, ea este tratată în majoritatea disciplinelor. Astfel, de exemplu discipline cum ar fi „Mobilitate urbană durabilă pentru teritorii inteligente[4]” sau „Guvernanță teritorială inteligentă[5]” sunt orientate puternic către orașele inteligente. În acest sens programul de masterat este încă printre foarte puținele programe de învățământ superior la nivelul Europei care abordează direct tema orașelor inteligente „smart cities”.

Modul de constituire a programului de masterat a fost orientat foarte puternic către consultare și dezvoltare participativă. În acest sens, de-a lungul procesului de elaborare au fost consultați:

  • peste 50 de specialiști cu privire la competențele necesare programului, structura curriculei sau legat de conținutul disciplinelor.
  • peste 200 de studenți cu care au existat dezbateri pe subiectul programului de masterat, aceștia având inclusiv posibilitatea de a participa la o serie de 6 module experimentale în care s-au putut familiariza cu principalele concepte din domeniul planificării teritoriale inteligente. Studenții din grupul țintă au fost implicați inclusiv în stabilirea competențelor programului.
  • peste 40 de angajatori care au contribuit la stabilirea competențelor și la conturarea curriculei.
  • peste 50 de absolvenți care au contribuit la stabilirea competențelor.

Pe baza discuțiilor cu absolvenți și angajatori au putut fi identificate principalele discrepanțe între cererea de pe piața forței de muncă și oferta educațională. Astfel programul de masterat interdisciplinar ia în calcul deficiențe cum ar fi lipsa cunoștințelor legate de legislație, lipsa abilităților de a lucra cu softuri de tip GIS sau cunoștințe limitate legate de documentele programatice ale uniunii europene.

Este important de știut că procesul de consultare și activitățile cu grupul țintă continuă. Astfel după finalizarea materialelor didactice vor mai exista consultări ale specialiștilor pe aceste documente. De asemenea, la nivelul grupului țintă (studenți) vor fi prezentate principalele concepte aferente disciplinelor astfel încât aceștia să primească mai rapid informații esențiale pentru domeniul în care vor putea profesa. Poate cel mai important rezultat al procesului de consultare vor fi materialele didactice disponibile pentru studenți, mediul profesional sau alte persoane interesate de conținutul programului de masterat. În acest fel potențialii studenți pot accesa deja dinaintea începerii programului, informații de bază legate de disciplinele componente.

Modul de structurare a planului de învățământ se bazează pe un mix între discipline fundamentale, opționale și facultative. Disciplinele fundamentale dețin concepte sau elemente de bază legate de domeniul dezvoltării teritoriale inteligente. Disciplinele opționale sunt de obicei cuplate astfel încât studentul să poată alege între două abordări ușor diferite dar pe aceeași temă. Un exemplu ar fi cuplarea disciplinei „ mobilitate urbană durabilă pentru teritorii inteligente” cu „ Organizarea și dinamica sistemelor de transport”. Chiar dacă cele două discipline au aceeași tematică (transportul) modul de abordare este ușor diferit, la fel ca și competențele specifice. Dacă disciplina legată de infrastructura de transport este orientată mai puternic către ingineria traficului, disciplina legată de mobilitate urbană pune accentul pe planurile de mobilitate și modalități de deplasare durabile.

Primul an cuprinde discipline cu un nivel de complexitate mai scăzut, motiv pentru care oferă cunoștințe de bază studenților urmând ca disciplinele din anul doi să facă referire la concepte mai avansate cum ar fi cel de „soft teritorries” sau „Marketing teritorial”. Pentru a permite o adaptare mai ușoară a studenților din domenii tangente urbanismului sau al geografiei programul de masterat include și o parte de discipline facultative cum ar fi: Peisagistica, Coeziunea teritorială, Sisteme teritoriale, introducere în urbanism sau introducere în planificarea teritorială.

Discipline obligatorii anul I

Bazele dezvoltării teritoriale inteligente

Evaluarea capitalului natural

Economie teritorială sustenabilă

Capital uman și dezvoltare teritorială

Sisteme și modele europene de planificare spațială

Metode și instrumente inovatoare de proiectare și planificare urbană teritorială

Eco-dezvoltare și peisaj

Metode și tehnici de cercetare

Practică

 

Discipline obligatorii anul II

Planificare teritoriala strategică

Marketing teritorial

Guvernanță teritorială inteligentă

Regiuni inovatoare și teritorii funcționale

Practică de specialitate

Elaborarea lucrării de disertație

Pornind de la aceste premise programul de masterat are în vedere formarea unui set de specialiști care să susțină atenția sporită acordată în momentul de față planificării teritoriale. Acest lucru este dat de două tendințe majore:

  1. Apariția și întărirea zonelor metropolitane, inclusiv formarea treptată a zonelor funcționale (Functional Urban Area).
  2. Nevoia strigentă pentru o reformă administrativă susținută de un proces de regionalizare.

Astfel programul caută să formeze specialiști implicați în realizarea, fundamentarea și gestiunea zonelor metropolitane. De asemenea, se dorește formarea unor tineri specialiști care să fie implicați în procesul de regionalizare și care ulterior să poată prelua funcții importante în aparatul de gestiune a noilor regiuni. Procesul de regionalizare cât și planificarea strategică la nivel național sunt în momentul de față susținute de Strategia de Dezvoltare Teritorială a României și reactualizarea Planului de Amenajarea a Teritoriului secțiunea IV – rețeaua de localități.

Desigur acest lucru nu exclude o varietate amplă de posturi disponibile deja pentru viitori absolvenți cum ar fi cele în cadrul: agențiilor de dezvoltare regionale, direcțiile de specialitate la nivelul consiliilor județene sau a primăriilor de municipii, ministerul dezvoltării regionale și a administrației publice (MDRAP), Ministerul Fondurilor Europene[6] (MFE) sau în domeniul privat în diversele firme de consultanță.

Orientarea puternică a curriculei către planificare urbană și teritorială este bazată și pe o cerere ridicată din partea autorităților publice locale pentru strategii integrate sau sectoriale orientate către atragerea fondurilor europene. Analizând o serie amplă de strategii de dezvoltare orientate către orașe, comune sau chiar nivel județean putem constata lipsa datelor spațiale și a gruparea teritorială a intervențiilor. Nevoia pentru spațializarea datelor, reprezintă și motivul primar pentru care Ministerul Dezvoltării Teritoriale și al Administrației Publice (MDRAP) are în proces de realizare proiectul Observatorului Teritorial. Instrumentul caută să ajute autoritățile publice locale în procesul de colectare, gestionare și vizualizare a datelor teritoriale pentru a putea monitoriza procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare sau a altor planuri operaționale.

În acest sens se resimte nevoie unor tineri specialiști pe piața forței de muncă care să dețină competențe avansate în ceea ce ține de reprezentări grafice la nivel teritorial dar și gândire spațială. Acești specialiști pot contribui în timp la ameliorarea semnificativă a strategiilor de dezvoltare.

În concluzie, programul de masterat mizează pe o bună colaborare între două domenii fundamentale pentru planificarea teritorială (geografie și urbanismul) dorind să lanseze o nouă generație de experți care să fie implicați în procesul de renaștere a orașelor României pe diverse planuri (administrație publică, cercetare, învățământ, consultanță sau chiar politică).

Asist. drd. urb. Reinhold Lehel Stadler

[1] Facultatea de Urbanism desfășoară un program de masterat sub denumirea Management Urban pentru Orașe Competitive, care dețină o componentă puternică dedicată guvernanței.

[2] Facultatea de Urbanism deține o secție de peisagistică (licență 4 ani) împreună cu un program de masterat în Planificarea Peisajului.

[3] Facultatea de Urbanism deține un program de masterat dedicat exclusiv mobilității urbane (Master Mobilitate Urbană).

[4] Disciplina face referire la noțiunea de „smart mobility” dar şi la teritoriile inovatoare, caracterizate printr-o pondere ridicată a activităților de cercetare cum ar fi tehnopolii.

[5] Disciplina cuprinde informații legate de noțiunea de „smart governance”.

[6] În gestiunea şi conturarea programelor operaționale este mare nevoie de oameni specializați în domeniul dezvoltării teritoriale, mai ales în programul operațional POR 2014-2020.