Premiul de Excelență

Stimați colegi,

Avem deosebita onoare să anunțăm deschiderea celei de-a șasea ediție a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism, organizată de către Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR).

Ca și până acum, participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română, ce aveau vârsta de maxim 35 de ani la data de 8 noiembrie 2021. Anul acesta, premiul se acordă pentru activități cu caracter științific care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii maximum 5 ani anteriori datei acordării premiului (studii și cercetări, lucrări și articole publicate, alte activități de tip editorial, lucrări de doctorat, concursuri cu conținut științific, brevete de invenții etc.).

Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa secretariat@apur.ro până la data de 28 Februarie 2022. Dosarul va fi transmis sub forma unei arhive care va conține: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.

Premiul în valoare de 500 de euro (calculat în lei, la cursul zilei) este acordat împreună, de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR), în cadrul evenimentelor desfășurate anual în preajma Zilei Mondiale a Urbanismului (8 noiembrie).

Regulamentul complet privind condițiile de participare și modul de atribuire este disponibil aici.