Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – Ediția a III-a

Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – Ediția a III-a

Anul acesta, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR) anunță organizarea celei de a III-a ediții a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română, având vârsta de maxim 35 de ani. Premiul se acordă pentru activități cu caracter științific care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii 2 ani anteriori datei acordării premiului.

Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa secretariat@apur.ro până pe data de 5 octombrie 2018. Dosarul va conține: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.

Premiul în valoare de 500 de euro (calculat în lei, la cursul zilei) este acordat împreună, de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR).

Regulamentul concursului poate fi accesat aici.