Premiul de Excelenta „Mihai Alexandru” pentru tineri cercetatori in urbanism

Premiul de Excelenta „Mihai Alexandru” pentru tineri cercetatori in urbanism

În ziua de 4 noiembrie 2016 s-a reunit juriul pentru acordarea Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

Conform deciziei Consiliului Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, din data de 27 octombrie 2016, componența juriului a fost următoarea:

  • Prof. Dr. Arh. Constantin Enache
  • urb. Liviu Băileșteanu
  • econ. Anamaria Vrabie
  • urb. Matei Cocheci – Secretar juriu

Până la data de 30 septembrie au fost depuse electronic două candidaturi: dr. arh. Vlad Sebastian Rusu și urb. Alexandru Pânișoară. Ambele candidaturi au respectat criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de acordare a Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism, aprobat în ședința Consiliului Director din data de 19 mai 2016.

În urma verificării documentației transmise aferente candidaturilor, juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul domnului dr. arh. Vlad Sebastian Rusu.

Dl. dr. arh. Vlad Sebastian Rusu este specializat în urbanism, iar activitatea dumnealui oglindește o serie din preocupările interdisciplinare ale urb. Mihai Alexandru, în onoarea căruia este acordat acest premiu. Este de apreciat consecvența cu care este urmărită tema de locuire – locuință – organizare urbanistică, precum și eforturile făcute pentru diseminarea cercetărilor întreprinse: publicații accesibile publicului larg și traducerea cunoștințelor dobândite în concepte bine argumentate pentru competițiile de design urban la care a participat. Este de remarcat de asemenea complexitatea activității domnului arh. Vlad Rusu, precum și concretizarea acestei activități în publicații (2 cărți apărute în ultimii ani) și premii la concursuri naționale de urbanism.

Premiul a fost decernat marți, 8 noiembrie 2016, în cadrul evenimentului organizat în Sala Frescelor – UAUIM, cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului.