Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” – ediția a II-a

Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” – ediția a II-a

PREMIUL DE EXCELENTA_afis

Anul acesta Asociația Profesională a Urbaniștilor din România organizează a doua ediție a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română, având vârsta de maxim 35 de ani. Premiul se acordă pentru activități cu caracter științific care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii 2 ani anteriori datei acordării premiului.

Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa contact.apur@gmail.com până pe data de 30 septembrie 2017. Dosarul va conține: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.

Regulamentul concursului poate fi accesat aici.