Prelungire înscrieri – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru”

Prelungire înscrieri – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru”

Termenul de înscriere pentru Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a se prelungește până la data de 15 octombrie 2018.

Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română, având vârsta de maxim 35 de ani. Premiul se acordă pentru activități cu caracter științific care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii 2 ani anteriori datei acordării premiului.

Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa secretariat@apur.ro. Dosarul va conține: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.

Premiul în valoare de 500 de euro (calculat în lei, la cursul zilei) este acordat împreună, de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR).

Regulamentul concursului poate fi accesat aici.