Planul de Acțiune al Parteneriatului Jobs and Skills in the Local Economy

Planul de Acțiune al Parteneriatului Jobs and Skills in the Local Economy

Miercuri, 25 iulie 2018, a fost lansat în consultare publică Planul de Acțiune al Parteneriatului Jobs and Skills in the Local Economy (Locuri de muncă și aptitudini în economia locală) al Agendei Urbane a Uniunii Europene.

Menționăm faptul că Agenda Urbană a Uniunii Europene este o inițiativă prin care urmărește susținerea contribuției zonelor urbane în vederea atingerii obiectivelor Uniunii și a obiectivelor naționale aferente, cu respectarea deplină a subsidiarității și proporționalității. Se apreciază că Agenda Urbană a UE va contribui la creșterea legăturilor dintre nivelul european și nivelul local, documentul cadru urmând a fi realizat prin implicarea masivă a orașelor europene.

Conform Pactului de la Amsterdam, aprobat de către miniștrii responsabili cu dezvoltarea urbană din statele membre în mai 2016, procesul de elaborare a Agendei Urbane a UE a fost structurat în 12 parteneriate pe diferite teme în cadrul cărora se propun, pe baza cooperării dintre autoritățile publice de la nivel european, național și local măsuri pentru stimularea dezvoltării sustenabile a orașelor europene.

Partneriatul Jobs and Skills in the Local Economy(Locuri de muncă și aptitudini în economia locală), coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (România), orașul Rotterdam (Olanda) și orașul Jelgava (Letonia) s-a concentrat pe identificarea unor acțiuni care să conducă la îmbunătățirea cadrului legislativ, a celui financiar și a politicilor promovate în trei domenii de referință: guvernanță, investiții și aptitudini.

Ca rezultat al activității desfășurate de membrii parteneriatului, având în vedere documentele europene și naționale de referință, exemplele de bune practici identificate în statele europene, dar și răspunsurile la chestionarul lansat în 2017 au fost identificate 10 acțiuni care au fost incluse în Planul de Acțiune al parteneriatului menționat.

Documentul este disponibil pe platforma Futurium, la adresa https://ec.europa.eu/futurium/en/jobs-and-skills-local-economy/jobs-and-skills-local-economy-partnership-public-feedback-starts-today.

Având în vedere faptul că procesul de elaborare al Agendei Urbane este unul participativ, încurajându-se implicarea activă a unui număr cât mai mare de instituții implicate în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor, precum și a proiectelor care vizează dezvoltarea urbană, vă invităm să analizați documentul și să transmiteți punctul dvs. de vedere, răspunzând întrebărilor aferente secțiunii ”Join public feedback on draft action no…” de pe pagina fiecărei acțiuni propuse.

Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este miercuri, 5 septembrie 2018.