Plan de metode și instrumente pentru un studiu de dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanța

Plan de metode și instrumente pentru un studiu de dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanța

Pentru implementarea conceptului de analiză diagnostic, specialiștii care au coordonat stagiul de practică derulat de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), Sucursala Constanța, în perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, pentru studenți ai Universității Ovidius din Constanța (UOC), Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, specializările Geografie și Geografia Turismului, propun un plan general de metode și instrumente:

Metode și instrumente pentru coordonarea analizei diagnostic:

 • Diagrama GANTT (în varianta clasică sau ca aplicație software – de ex., GanttPro);
 • și/sau Kanban (sau alt sistem echivalent, pentru reprezentarea sarcinilor de lucru sub formă de etichete);
 • Opțional, NetExplorer (pentru coordonarea echipei de proiect și pentru comunicarea cu colaboratorii externi – de ex., cu beneficiarii UAT și/sau contractorul general).

Metode și instrumente de evaluare (cu caracter analitic și consultativ):

 • Colectarea și compilarea datelor și a informațiilor din sursele oficiale disponibile, inclusiv reglementări în vigoare, privind conceptul și practica delimitării și gestionării zonelor metropolitane;
 • Colectarea și compilarea datelor și a informațiilor din sursele oficiale disponibile, privind delimitarea și gestiunea ZMC, precum și a altor zone metropolitane din România;
 • Aplicarea de chestionare (specialiștilor care dețin expertiză specifică analizei zonelor metropolitane și reprezentanților cu responsabilități și atribuții în administrația publică), urmate de Focus grupuri și realizarea de interviuri cu persoanele cheie;
 • Sinteza datelor și a informațiilor din Planurile Urbanistice Generale ale localităților componente ZMC, cu accent pe localizarea zonelor rezidențiale, a zonelor turistice și a celor care concentrează locurile de muncă, incluzând descrierea cantitativă și calitativă a acestora;
 • Sinteza datelor și a informațiilor din documentele de planificare de la nivelul teritoriului național și județean sau pentru zona de litoral, în special din documentele de planificare strategică, cu privire la politicile publice existente pentru ZMC/Polul de creștere Constanța;
 • Sinteza datelor și a informațiilor din PMUD (Planul de mobilitate urbană durabilă Constanța);
 • Aplicarea unui chestionar locuitorilor din ZMC cu privire la mobilitatea între localitățile componente;
 • Aplicarea unui chestionar cu privire la problemele de mobilitate în cadrul ZMC, adresat unor grupuri de „vizitatori” pentru alte scopuri decât accesul la locul de muncă (turism, dotări/servicii diverse);
 • Sinteza datelor și informațiilor din studiul/studiile de trafic (existente sau întocmite ad hoc) la nivelul ZMC, pentru toate modurile de transport de persoane;
 • Realizarea de interviuri cu persoanele cheie privind gestiunea infrastructurilor teritoriului și a serviciilor (publice și private) de transport de persoane la nivelul ZMC;
 • Utilizarea aplicației GIS pentru ZMC prezentată și testată în cadrul stagiului de practică, dar și a altor aplicații software disponibile;
 • Realizarea analizei SWOT pentru identificarea atuurilor și a punctelor slabe (probleme/disfuncționalități) ale teritoriului ZMC.

Metode și instrumente cu caracter prospectiv:

 • Realizarea analizei SWOT pentru identificarea oportunităților și a amenințărilor care, alături de atuuri și puncte slabe, contribuie la construirea strategiei și a planului de dezvoltare ZMC;
 • Aplicarea metodei Open Space pentru identificarea elementelor esențiale ale strategiei și planului pentru dezvoltarea ZMC. Ulterior, analiza PEST se va putea utiliza în cadrul acestei metode, pentru evaluarea fezabilității viziunii și a direcțiilor strategice de dezvoltare stabilite.

Metode și instrumente de monitorizare a implementării prevederilor proiectului de dezvoltare:

 • Planul de monitorizare cu indicatorii cheie care vor conduce la colectarea constantă de date și informații care se analizează periodic, precum și menționarea nivelului minim de performanță în atingerea acestora;
 • Planul momentelor cheie din cursul derulării proiectului de dezvoltare, incluzând întâlniri de evaluare cu participarea tuturor părților implicate;
 • Utilizarea metodelor și instrumentelor menționate în etapa de coordonare a elaborării studiului.

Etapele menționate pentru procesul de analiză critică (diagnostic teritorial), împreună cu planul general de metode și instrumente stabilit încă din etapa de concept, pot asigura relevanța și performanța studiului de dezvoltare durabilă a ZMC.

Arh. Ionică Bucur, Președinte Sucursala APUR Constanța (constanta@apur.ro)