Minută – Planificare participativă pentru Dâmbovița

Minută – Planificare participativă pentru Dâmbovița

Pe data de 7 noiembrie 2017, Asociația Profesională a organizat prima dezbatere din seria de evenimente realizate cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului. Evenimentul, Planificare participativă pentru Dâmbovița, a avut loc La Firul Ierbii (gazdă a evenimentului) și a avut ca parteneri Dâmbovița Smart River, Asociația pentru Tranziție Urbană (ATU), DC Communication și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23.

Prima parte a evenimentului s-a concentrat pe o serie de prezentări realizate de invitați. Astfel, arhitectul Teodor Frolu (promotor al inițiativei Dâmbovița Smart River) a susținut prima prezentare, menită a introduce auditoriul în problematica relației Bucureștiului cu râul Dâmbovița. Au fost amintite mai multe idei de proiecte realizate în ultimul deceniu, inclusiv în colaborare cu Space Syntax, fiind subliniată importanța dezvoltării infrastructurii albastre-verzi pentru municipiul București și revitalizarea zonelor industriale abandonate aflate de-a lungul râului.

În continuare, Andrei Mitrea și Corina Chirilă de la Facultatea de Urbanism – Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” (FU-UAUIM) din București au prezentat rezultatele unor exerciții de consultare a populației realizate cu ocazia evenimentelor Urban Fest din 2015 și 2016. În cadrul acestor exerciții au fost cartate traseele utilizate de bicicliști pentru deplasare pe teritoriul capitalei, precum și zonele din oraș care ar putea fi reactivate prin introducerea unor noi tipuri de activități. Comparând aceste rezultate cu datele Strava (aplicație mobilă folosită de alergători și bicicliști), rezultă că axa Dâmboviței este, până în prezent, puțin utilizată pentru activități sportive, în ciuda potențialului său din acest punct de vedere.

Geologul Cristian Lascu de la Asociația Parcul Natural Văcărești a prezentat istoricul constituirii zonei Văcărești în arie naturală protejată de interes național, fiind amintită importanța pe care a avut-o campania media în informarea populației cu privire la valoarea patrimoniului natural din acest areal. În finalul primei părți a evenimentului, arhitectul Liviu Ianăși (FU-UAUIM) a ilustrat câteva principii de bună practică în ceea ce privește reconfigurarea zonei râurilor în orașe, oferind exemple din Copenhaga și Singapore.

În cea de-a doua parte a evenimentului, participanții (reprezentând autorități publice locale, grupuri de inițiativă civică, experți, dar și studenți în domeniul urbanismului, peisagisticii și arhitecturii) au ales să dezbată una din temele propuse la cele 3 mese – actori urbani (facilitator: arh. Vera Marin), procesul de planificare (facilitator: urb. Matei Cocheci) și instrumente de planificare participativă (facilitator: arh. Daniela Calciu) -, la final fiind prezentate concluziile dezbaterilor.

Astfel, la toate cele trei mese s-a discutat despre importanța realizării unei campanii de promovare media în vederea creșterii interesului populației pentru revitalizarea Dâmboviței (introducerea râului în mentalul colectiv), precum și despre nevoia de a valorifica numeroasele studii și idei de proiecte (inclusiv proiecte studențești) deja elaborate de-a lungul Dâmboviței. A fost subliniată nevoia de a organiza întâlniri viitoare la care să participe cât mai mulți actori urbani interesați (primării, mari proprietari, dezvoltatori imobiliari), precum și o implicare mai largă a centrelor universitare și a sectorului ONG. În ceea ce privește instrumentele de planificare participativă, punctul de pornire ar trebui să fie un manifest care să genereze diferite tipuri de activări de-a lungul râului (concursuri, festivaluri, instalații pe râu, ocuparea temporară a unor locuri). Procesul de planificare ar trebui să pornească de la studiile deja elaborate și să continue prin formularea unui diagnostic IF NOT / WHAT IF care să fie baza acestui manifest.

Având în vedere interesul crescut manifestat de participanți cu privire la această temă, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România își propune, alături de partenerii săi, continuarea dialogului pe acest subiect în luna ianuarie 2018. Evenimentul respectiv se va concentra pe modul în care poate fi pornit acest proces de planificare participativă: formularea unui manifest pentru Dâmbovița, realizarea unei cartări a actorilor urbani și a intereselor acestora și definirea unui plan de acțiuni pe următorii ani care să țină cont inclusiv de oportunitățile de finanțare existente.