Minută – Gestiunea spațiului public – Sibiu, 10 noiembrie 2017

Minută – Gestiunea spațiului public – Sibiu, 10 noiembrie 2017

Pe data de 10 noiembrie 2017, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România a organizat la sediul UAUIM de la Sibiu o dezbatere pe tema Gestiunea spațiului public – în contextul demarării elaborării noului Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu.

Oraşele României au dezvoltat de-a lungul timpului relaţii diferite cu spațiul public, iar în ultimele decenii, această relaţie face obiectul a numeroase studii, analize şi proiecte. Sibiul nu face excepţie.

Importanța implicării utilizatorilor în întreținerea spațiilor publice este o problemă cunoscută de toți factorii implicați. Pentru a putea crește gradul de implicare, spațiul public trebuie să fie suficient de atractiv pentru ca utilizatorii să se identifice și să-și dezvolte o anume apartenență la loc. Utilizatorii au de asemenea un rol important în structurarea managementului activităților din spațiul public. Autoritățile locale trebuie să asculte doleanțele utilizatorilor, ale tuturor utilizatorilor. Acest lucru este esențial in gestiunea acțiunilor de organizat într-un mod  care se adresează nevoilor specifice și care ia în considerare modul în care este utilizat.

Managementul spațiului public este văzut ca o componentă neconectată la proiectul urban, fiind pur și simplu adăugat la sfârșit. Acesta ar trebui să fie luat în considerare din fazele incipiente ale planificării și nu după ce spațiul a fost creat. Asta ar împiedica proiectanții urbani să dimensioneze și să aleagă forme de design urban dificil de gestionat ulterior și, totodată, i-ar ajuta să clarifice responsabilitățile fiecărei părți implicate, de asemenea răspunzând unei probleme complexe – cui aparține spațiul public?

La discuție au participat profesioniști, reprezentanți ai Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, ai Ordinului Arhitecților din România și ai Uniunii Arhitecților din România. A fost subliniată, în cadrul evenimentului, nevoia unor întâlniri mai dese între profesioniștii din domeniul urbanismului și arhitecturii, cu participarea reprezentanților autorităților publice locale și ai sectorului ONG, în vederea unor dezbateri mai focalizate pe domenii de interes.