Formular de înscriere în asociație

Date personale

Nume

Prenume

Data nașterii

Locul nașterii

Telefon mobil

Adresa ta de email (obligatoriu)

Pregătire profesională de bază

Instituția de învățământ superior absolvită (instituție, facultate, secție, specializare)

Titlul (urbanist, arhitect, inginer, economist, geograf etc.)

Anul absolvirii

Ocupația actuală și locul de muncă

Ocupația (nume, poziție/funcție)

Numele organizației

Tipul organizației (societate comercială, instituție publică, organizație non-guvernamentală etc.)

Calitatea pe care o aveți în raport cu organizația (asociat, acționar, administrator, angajat etc.)

Adresa la locul de muncă

Experiența profesională în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului

Cercetare fundamentală și cercetare aplicativă

Elaborare de strategii și politici în dezvoltarea urbană și teritorială

Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului

Studii de fundamentare pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului

Proiectarea, construirea și gestiunea băncilor de date urbane

Management urban, concepere, implementare, monitorizare programe

Elaborare de proiecte de legi sau de alte acte normative (metodologii, etc) în domeniu

Formarea și pregătirea profesională în învățământ sau sub alte forme

Activități legate de protecția patrimoniului construit / cultural

Administrație publică centrală sau locală în domeniu / de specialitate

Alte activități (ani experiență menționați mai sus)

Indicați domeniul / domeniile de expertiză profesională

Documente

Documente necesare comprimate ZIP