Procedura de înscriere

Procedura de primire în APUR este următoarea:

Solicitantul completează, online, formularul de înscriere, completând toate câmpurile indicate și încărcând următoarele documente:

  • Curriculum vitae model Europass, precum și copii după documentele cele mai importante care atestă pregătirea profesională sau recunoașterea activității profesionale (minim 3 ani în domeniu pentru membrii APUR ; pentru membrii stagiari, nu există condiție privind vechimea în domeniu);
  • Listă de publicații și/sau lucrări elaborate;
  • O recomandare a unui specialist recunoscut, membru APUR. Poate fi utilizat formularul-tip de recomandare pentru înscrierea în APUR.

Dosarul electronic astfel depus va fi analizat în detaliu de către membrii Consiliului Director, conform responsabilităților stabilite de acesta; pot fi solicitate completări ale dosarului, celui ce dorește să devină membru al APUR, după caz;

Pe baza acestor analize, Consiliul Director hotărăște primirea în APUR a solicitantului, sau după caz, amânarea (în vederea aducerii sau completării dosarului, sau pentru desfășurarea unui interviu-prezentare) sau respingerea cererii;

Decizia Consiliului Director este adusă la cunoștința solicitantului;

În situația unei decizii favorabile, aceasta devine operațională după achitarea de către solicitant a taxei de înscriere și a cotizației pe durata unui an calendaristic.