In memoriam Prof. Dr. Arh. Doina Cristea

In memoriam Prof. Dr. Arh. Doina Cristea

Consiliul Director al APUR anunță cu tristețe adâncă, trecerea în neființă a prof. dr. arh. Doina Cristea, membru de onoare al asociației noastre, membru al Comitetului Director al APUR în intervalul 1998-2013.

Doina Cristea a fost un eminent profesionist în urbanism și amenajarea teritoriului și o profesoară îndrăgită și unanim respectată.

Prin activitatea didactică îndelungată și impunătoare a contribuit la formarea a zeci de generații de arhitecți și urbaniști, cărora le-a transmis fascinația pentru înțelegerea evoluției „orașului și orașelor”, precum și pentru înțelegerea legăturilor complexe între mediu și dezvoltarea așezărilor punând în practică astfel convingerea puternică a dumneaei, în importanța și beneficiul pe care îl au acumularea culturală și învățarea continuă, în formarea profilului și a responsabilității viitorilor specialiști și profesioniști în arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului.

Cariera sa profesională, de multe decenii, a cuprins activitate de planificare și proiectare urbană, elaborarea de valoroase studii și cercetări, eforturi neîntrerupte pentru afirmarea domeniului, a profesionalismului și excelenței în urbanism. De-a lungul anilor, a coordonat sau participat la elaborarea a zeci de studii și cercetări, de normative sau documentări și a unor documentații de urbanism și amenajarea teritoriului care s-au constituit în adevărate modele de urmat. Doina Cristea a avut o contribuție majoră și de pionierat în aducerea și aplicarea în țara noastră a conceptelor și modelelor de planificare strategică, aportul sau la elaborarea PUG Bucuresti 2000 fiind unul cardinal pentru sincronizarea acestei documentații valoroase cu gândirea și practicile de planificare urbană europeană ale momentului.

Întotdeauna, lucrările pe care le-a coordonat au avut, pentru colaboratorii săi și studenții care participau, o componentă educațională, formativă, nu doar în sensul însușirii noțiunilor cât și în ceea ce privește deschiderea spre multidisciplinaritate, responsabilitate socială și culturală, etică profesională.

Alături de cele învățate de la profesoara Doina Cristea, va rămâne și amintirea figurii permanent amabile și prietenoase, a căldurii și înțelegerii față de cei cu care lucra și față de cei din jurul său, a perseverenței pasionate cu care încerca să convingă pe toată lumea – fie colegi, studenți, politicieni, responsabili din administrație, avizați și avizatori, presa – despre nevoia de schimbare în dezvoltarea urbană și teritorială, în planificare și proiectare, despre valențele pe care multiplele modele le puteau oferi printr-o atentă racordare la realitățile și istoria României, despre responsabilitățile specialiștilor, profesioniștilor în legarea istorică a stărilor de „normalitate” din trecutul orașelor noastre, într-o continuitate benefică viitorului.

Cu profund respect aducem un omagiu memoriei Doinei Cristea și profesionalismului ei, înțeles ca gest de adânc patriotism, pe care l-a demonstrat de-a lungul întregii și îndelungatei sale cariere profesionale și didactice.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă 14 mai la Cimitirul Bisericii Românilor din centrul Municipiului Brașov (langa operetă), la ora 14:00.

detaliu_DC