Minută evenimente Ziua Mondială a Urbanismului – Constanța

Minută evenimente Ziua Mondială a Urbanismului – Constanța

Alte 2 evenimente organizate de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România – APUR cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului s-au derulat la Constanța în zilele de 8 respectiv 10 noiembrie 2017 sub formă de CONFERINȚĂ și ATELIER «OPEN SPACE» vizând „Planificarea spațială a zonelor costiere sub aspectul atractivității teritoriale” respectiv „Peisajul zonei costiere – bariere și mijloace de comunicare la nivel urban”. Sesiunile de prezentări și dezbateri au fost găzduite de către Universitatea „Ovidius” din Constanța – partener în cadrul evenimentelor.

În cadrul primului eveniment au fost prezentate și dezbătute o serie de aspecte privind planificarea spațială costieră, cu evidențierea contextului legislativ actual – director și strategic –, a necesității unei abordări integrate, bazate pe specificul zonei și punctele sale forte în soluționarea/prevenirea situațiilor conflictuale caracteristice zonelor costiere, respectiv activităților care se desfășoară în cadrul acestora.

Evenimentul a reunit atât reprezentanți din mediul administrativ (Primăria Municipiului Constanța, Consiliul Local, Consiliul Județean, Agenția pentru Protecția Mediului, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral), sectorul ONG (Mare Nostrum, Verde Urban, Baricada Verde, Centrul pentru Resurse Civice), mediul business (Birouri Individuale de Arhitectură), cât și academic (personal didactic și studenți din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța). Sesiunea a debutat cu o scurtă trecere în revistă a unor proiecte ce vizează buna dezvoltare spațială (geogr. Natașa Tatui-Văidianu, APUR/Ovidius, arh. Bucur Ionică, CENTRAS) și conservarea-valorificarea peisajelor la interfața mare-uscat (geogr. Irina Florea-Saghin, APUR/Ovidius).

Partea a doua a evenimentului a constat într-o discuție liberă între participanți. Specificul abordării a constat în contextualizarea studenților – viitori practicieni în domeniul turismului – cu problematica factorilor locaționali generatori de activități specifice în cadrul dezvoltării urbane – dezirate vs. actuale –, dezbaterea fiind moderată de către reprezentanții APUR. Sub acest considerent, atât discursul profesional, cât și implicațiile sale la nivelul comunității au găsit limbajul comun în generarea și transmiterea unor idei în rândul reprezentanților responsabili la toate nivelurile cu planificarea spațială în context costier. Mai mult decât atât, problematizarea relației oraș-apă la scară teritorială a constituit o premisă nouă, insuficient explorată anterior în elaborarea temei de proiectare necesară actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (Arh. Șef Consiliul Județean Constanța).

Cel de-al doilea eveniment (10 noiembrie 2017) a debutat cu introducerea în „Contextul urban”, susținută de Președintele Filialei Teritoriale Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România – arh. Alexandru Bălan, care a punctat neajunsurile dezvoltării locale din punct de vedere socio-economic ca fundament al celorlalte aspecte necesar a fi integrate. Așteptările vizează componenta administrativă (prin existența unor strategii clare) și de modelare spațială (referitor mai ales la execuția strategiilor) în contextul unui raționament bazat pe potențialul extraordinar al Constanței, alimentând cu precădere nevoia întoarcerii orașului (comunității) cu fața către apă, către spațiul public (din zona peninsulară și dincolo de aceasta), preferabil pietonal. De asemenea, necesitatea și imperativitatea organizării unor concursuri de planificare/proiectare urbană a fost reiterată în special în contextul derulării oricăror investiții asumate. Îndemnul Președintelui OAR Dobrogea către participanți a sunat limpede „să fim comunitari” și implicați – indiferent de palierul socio-profesional.

În contextul conceptului vizând „Peisajul ca valoare de referință în parcurs litoral” (susținut de ing. peis. Wendy Laura Cînța în introducerea tematică a atelierului participativ), au fost dezbătute în plen și unele prevederi legislative însoțite de lacunele existente în direcția analizată: pe de o parte, avem ca obiectiv prioritar stipulat prin SDTR 2035 realizarea Codului Patrimoniului Cultural (actualmente în lucru la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale) și implementarea prevederilor Convenției Europene a Peisajului (ELC) de la Florența, ratificată de România în anul 2002. Pe de altă parte, tot în SDTR 2035 „peisajul devine instrument integrator al politicilor de protejare a patrimoniului cultural și natural cu politicile de dezvoltare” iar Tezele Prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural punctează clar „vidul legislativ la nivelul legilor și al normelor de aplicare” (cap. 2.3.2.) regăsibil și în cazul filonului legislativ destinat în mod direct planificării urbane/teritoriale (cu referire la actele emise/aprobate de către MDRAPFE).

Astfel, atelierul s-a axat pe tematica peisajului ca factor locațional, ceea ce a determinat activitatea participanților în identificarea, clasarea și evaluarea aspectelor considerate esențiale – determinante și/sau deficitare – în planificarea și gestionarea orașului costier. În urma procesului participativ, s-au conturat și ierarhizat 5 categorii necesare a fi abordate în cadrul unor grupuri de lucru tematice:

  • îmbunătățirea calității spațiului public și a relației oraș-portwaterfront
  • cultură și educație
  • aspectele instituționale
  • aspectele utilitare (de utilizare) și gestionare a resurselor
  • aspectele ocupaționale(vizând ocupațiile specifice determinate de caracterul sezonier și contextul schimburilor comerciale existente/urmărite).

Concluzia dezbaterii: pe de o parte, avem peisajul ca resursă comună, calitatea vieții și consolidarea identității (ELC), iar pe de altă parte, avem voința și aspirațiile populației (ELC) și, mai adăugăm noi, gradul de civilizație, educare/formare și cultură.

În perspectiva seriei ”Eveniment lunar APUR” intenționate a fi derulate în orașele deja amintite, și în măsura disponibilității participanților cooptați în cadrul atelierului interactiv, ne dorim ca rezultatele intermediare punctate la finalul sesiunii din 10 noiembrie să contribuie la conturarea unei agende profilactice în tratarea aspectelor identificate, în grupuri de lucru. Pe lângă reprezentanții instituțiilor deja prezente în cadrul evenimentului, ai mediului ONG și ai profesioniștilor, vom urmări și implicarea celorlalți parteneri relevanți direcțiilor de acțiune și intervențiilor posibile necesar a fi adresate.