Evenimente Constanța – Ziua Mondială a Urbanismului – 8 și 10 noiembrie

Evenimente Constanța – Ziua Mondială a Urbanismului – 8 și 10 noiembrie


Sărbătorim Ziua Mondială a Urbanismului anul acesta pentru prima oară și în Constanța, printr-o succesiune de sesiuni tematice dedicate relației oraș-apă și spațiu public în context evident costier.

Specificul factorilor locaționali, neîntâlnit în cazul celorlalte municipii (București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu), determină necesitatea problematizării numeroaselor aspecte conflictuale ca rezultat al (non)planificării spațiale lipsite de eficacitatea unui management urban.

Contextul litoralului românesc impune un cadru de referință relativ larg, prin juxtapunerea ori suprapunerea de funcții urbane specifice și determinante în evoluția urbanistică a localităților costiere, de la scara teritorială până la cea urbană, aflată în directă relație cu parcursul uman (pietonal).

Prin urmare, vă invităm să luați parte la sesiunile de prezentări și dezbateri din cadrul Conferinței dedicate Zilei Mondiale a Urbanismului, organizate de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța și Registrul Urbaniștilor din România.

Agenda Conferinței include o scurtă trecere în revistă a unor proiecte ce vizează buna dezvoltare spațială (geogr. Natașa Tătui-Văidianu, APUR/Ovidius,arh. Bucur Ionică, CENTRAS) și conservarea-valorificarea peisajelor la interfața mare-uscat (geogr. Irina Florea-Saghin, APUR/Ovidius), urmată de o dezbatere de tip panel, tratând de la teme instituționale până la necesitatea contextualizării unor modele aplicabile de guvernanță în contextul legislativ al țării noastre.

Finalul sesiunii va puncta astfel conturarea unor concluzii în vederea preluării acestora și continuării unui parcurs reflexiv asupra celor disputate, în cadrul Atelierului «OPEN SPACE» de Vineri 10 Noiembrie 2017, organizat în intervalul 12:00-15:30.

În continuarea Conferinței organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului vizând „Planificarea spațială a zonelor costiere sub aspectul atractivității teritoriale”, vă invităm la sesiunea dedicată evenimentului «manifest» derivat din concluziile preliminare ale dezbaterii desfășurate în data de 8 Noiembrie 2017.

Formatul întâlnirii parcurge o activitate interactivă facilitată de tip «OPEN SPACE» cu ateliere paralele de lucru, susținută pe baza unei tematici preliminar prezentate, sub îndrumarea unui facilitator (arh. Bucur Ionică, CENTRAS) cu experiență în utilizarea acestor instrumente de planificare participativă.

Tematica generală a calendarului evenimentelor programate în 2017 privește relația oraș-apă și spațiu public. Sesiunea de față debutează cu prezentarea unui parcurs uman (pietonal), perceput la scara urbană, utilizând metodologia de caracterizare și evaluare a peisajelor prin diagrama „transect walk”, relevantă prin raportarea la interfața mare-uscat. Cumulativ, deși poate nu și singergic, se vor puncta și unele prevederi-lacune legislative constituind cadrul de referință în direcția analizată (peis.urb. Wendy Laura Cînța).
Prin cumularea expunerilor cu rezultatele atelierului interactiv, finalul sesiunii va aduce cu sine conturarea unei agende profilactice în tratarea aspectelor identificate, ca bază de lucru în cadrul seriei ”Eveniment lunar APUR”.