Erasmus+ WAVE

Water Areas Vision for Europe (WAVE) – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe

Program de finanțare: ERASMUS+ KA203 – Parteneriate strategice în învățământul superior


Water Areas Vision for Europe (WAVE) își propune să sprijine prin cunoaștere și viziuni integrate dezvoltarea durabilă a spațiilor acvatice și a câmpiilor inundabile în contextele urbane și periurbane din Europa. În acest scop, WAVE reunește instituții de învățământ,  asociații profesionale și comunități locale pentru a colabora în Living Labs în Constanța (RO), București (RO), Napoli (IT), Tartu (EE), Bruxelles (BE), Freising (GE) și Nürtingen (GE).

În timpul proiectului WAVE, partenerii de proiect vor implica ONG-uri locale, școli, părți interesate și alte grupuri de beneficiari pentru a adresa provocările peisagistice în contextul peisajelor acvatice specifice locale. Această acțiune va fi sprijinită de un program educațional integrat, care aduce următoarele elemente inovatoare:

  • Sintetizarea cunoștințelor interdisciplinare despre spațiile acvatice și câmpiile inundabile;
  • Implicarea activă a comunității cu o abordare de tip „laborator viu” (living lab);
  • Conectarea universităților cu comunitățile locale în medii de învățare comune;
  • Aplicarea metodelor inovatoare pentru evaluarea intersectorială, construirea de strategii și viziuni pentru dezvoltarea durabilă a zonelor de studiu;
  • Corelarea analizei, strategiei și propunerilor prin abordări inovatoare TIC (Geodesign);
  • Încurajarea generării de soluții inovatoare prin unificarea cunoștințelor mai multor discipline, domenii și instituții care cercetează în prezent dezvoltarea durabilă a spațiilor acvatice și câmpiilor inundabile în contexte urbane și periurbane Europene.

 Rolul APUR în proiectul WAVE

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) va contribui la activitățile în consorțiu prin furnizarea expertizei specialiștilor din asociație, care activează în domeniul interdisciplinar al planificării urbane și teritoriale, și care beneficiază de o rețea profesională locală și internațională diversă.

APUR va sprijini formarea, implementarea, diseminarea și asigurarea sustenabilității WAVE Living Labs din România, precum și participarea cu expertiză ca sprijin pentru activitățile de seminar coordonate de universitățile din România (Universitatea Ovidius și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”). În calitate de partener, APUR va participa la activitățile specifice, precum întâlnirile de consorțiu și vizitele de studiu, dar și la evenimentele locale aferente Living Labs din România.


Seminarul Online WAVE 2021

În perioada 12 Martie – 28 Mai 2021, echipa interdisciplinară WAVE organizează un curs online, cu participare internațională, care explorează rolul pe care îl joacă apa în proiectarea și planificarea urbană. Cursul îmbină tehnici tradiționale și inovative de analiză, planificare strategică și proiectare urbană și este adresat studenților universităților participante.

Mai multe detalii privind programa de curs pot fi găsite la adresa: WAVE Online Seminar 2021 – Wave (hfwu.de)