Dezvoltare imobiliară și planificare spațială în România: convergență sau divergență?

Dezvoltare imobiliară și planificare spațială în România: convergență sau divergență?

În urmă cu un an de zile, la ediția precedentă a târgului CONSTRUCT EXPO, a fost organizată o dezbaterea profesională cu tema Dezvoltarea imobiliară în România – de la vis la realitate. Istoria unui proiect, la care au participat reprezentanți din administrația publică centrală și locală, din mediul academic, din sectorului privat.

Dezbaterea s-a concentrat pe relația, în cadrul pieței imobiliare între și promotor cu focalizare pe o analiză comparativă a avantajelor și dezavantajelor oferite de două tipuri de amplasamente – cele de tip greenfield și cele de tip brownfield – din perspectiva intereselor consumatorului, ale promotorului și ale comunității. Au fost subliniate, printre altele, pericolul continuării actualelor de modele de suburbanizare și nevoia de politici și planuri concrete de a remodela, reintegra dezvoltările dispersate din jurul marilor orașe. A fost de asemenea afirmată nevoia ca autoritățile publice centrale și locale să se implice mai mult în problema dezvoltării imobiliare, atât prin contribuția la oferta de pe piața imobiliară cât și prin asumarea unui rol activ de mediator dar și de prevenție și control în dezvoltarea imobiliară.

În continuarea acestei prime discuții, APUR își propune să exploreze relația dintre procesele și instrumentele de planificare și modul în care are loc efectiv dezvoltarea orașelor. Întrebările la care participanții vor fi invitați să răspundă sunt:

  • Care sunt cauzele eșecului actual al proceselor de planificare spațială în România?
  • Cum pot fi adaptate actualele instrumente de planificare spațială la specificul unei societăți neo-liberale?
  • Care este rolul specialistului în planificare spațială în relație cu administrația, promotorii și comunitățile locale?

Vă invităm să luați parte activ, la masa rotundă cu tema Dezvoltare imobiliară și planificare spațială în România: convergență sau divergență?, care va avea loc joi 14 martie între orele 14.00 – 16.00 la Sala Madgearu din cadrul pavilionului B2 din incinta ROMEXPO, cu ocazia Târgului CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2019 (https://construct-ambientexpo.ro/contact-2/).