Dezbatere la Universitatea Ovidius din Constanța privind dezvoltarea durabilă a lacurilor Siutghiol și Tăbăcăriei

Dezbatere la Universitatea Ovidius din Constanța privind dezvoltarea durabilă a lacurilor Siutghiol și Tăbăcăriei

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA), în parteneriat cu Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), implementează proiectul Erasmus+ WAVE: Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe (grant no. 2020-1-RO01-KA203-080122).

Luni, 14 februarie 2022, reprezentanți ai Sucursalei APUR Constanța au oferit feed-back studenților și masteranzilor FSNSA implicați în proiect, în cadrul unei întâlniri de lucru, ca parte a activităților de tip “laborator viu” (Living Lab) planificate în cadrul proiectului.

După achiziția unor metode și instrumente de analiză în cadrul unui program internațional de training, studenții și masteranzii FSNSA le-au prezentat membrilor APUR rezultatele activităților de teren pe care le-au realizat în 2021, într-o primă etapă a proiectului, privind problematica actuală și dezvoltarea teritorială durabilă a lacurilor Tăbăcăriei și Siutghiol (sit Natura 2000).

În cadrul întâlnirii, reprezentanții APUR, Sucursala Constanța, au discutat cu studenții și le-au oferit acestora îndrumări și recomandări pentru îmbunătățirea și creșterea nivelului de complexitate al analizelor realizate.

Proiectul Erasmus+ WAVE: Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes se desfășoară în perioada decembrie 2020 – decembrie 2022,  și reprezintă un parteneriat format între şapte universități și trei asociații profesionale din Uniunea Europeană, ce reunesc cadre universitare, cercetători și specialiști din domeniile geografie, biologie, urbanism, arhitectură și peisagistică: Universitatea Ovidius din Constanța (lider de proiect în cadrul consorțiului), Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (România), HSWT Weihenstephan-Triesdorf University (Germania), Nürtingen-Geislingen University (Germania), Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italia), Estonian University of Life Sciences (Estonia), ULB Brussels – Faculty of Architecture La Chambre Horta (Belgia), APUR – Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (România), LE:NOTRE Institute (Țările de Jos), ISOCARP Institute (Țările de Jos).

Proiectul este dedicat formării profesionale extracurriculare a studenților și masteranzilor în domeniul dezvoltării teritoriale durabile, din perspectivă interdisciplinară internațională, iar participanții au posibilitatea de a obține credite transferabile adiționale programelor universitare de studii pe care aceștia le urmează.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului WAVE urmăresc o pregătire teoretică inițială a cursanților în domeniul dezvoltării durabile a spațiilor acvatice urbane, printr-o serie de prelegeri interdisciplinare online ale profesorilor de la universitățile partenere, alături de aplicații practice în echipă ale studenților și masteranzilor, sub coordonarea cadrelor universitare implicate, derulate la nivel local, în cadrul orașelor: Constanța și București (România); Nürtingen, Freising și Neubrandenburg (Germania); Napoli (Italia); Tartu (Estonia); Bruxelles (Belgia). Activitățile de analiză ale unor studii de caz reprezentate de lacuri, râuri sau canale și propunerile cu privire la dezvoltarea durabilă a acestora se derulează prin colaborare suplimentară cu reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale, investitorilor economici, comunităților și ONG-urilor locale.

Propuneri de intervenție pentru Lacul Tăbăcăriei, Constanța
Prezentarea proiectelor realizate în cadrul activităților Erasmus+ WAVE
Propuneri de intervenție pentru Lacul Siutghiol

Informații suplimentare privind activitățile proiectului și rezultatele obținute de către echipele de cercetare sunt actualizate în cadrul paginii web oficiale: www.wave-project.org.

Manager proiect,

Lect. univ. dr. geogr. Irina Florea-Saghin

Președinte APUR Sucursala Constanța,

Arh. Ionică Bucur