APUR

Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (APUR) este o organizaţie profesională non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Asociaţia grupează specialiști care activează în domeniul interdisciplinar al urbanismului şi al amenajării teritoriului.

APUR are următoarele obiective:

(a) promovarea statutului de profesionist în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului

(b) definirea rolului şi afirmarea domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului în existenţa şi evoluţia societăţii, promovarea interdisciplinarităţii ca principiu al teoriei şi practicii în domeniu;

(c) realizarea stării de echilibru între interesele publice şi cele private în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în contextul dezvoltării durabile;

(d) creşterea competenţei profesionale a membrilor săi, a tuturor specialiştilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; susţinerea şi implicarea în procesul de formare a profesioniştilor în domeniu;

(e) apărarea şi, după caz, exercitarea dreptului de autor în activitatea de cercetare şi proiectare în urbanism şi amenajarea teritoriului;

(f) asumarea unui rol activ în cadrul societăţii civile;

(g) reprezentarea internaţională a profesioniştilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.