Concept analitic pentru un studiu al Zonei Metropolitane Constanța

Concept analitic pentru un studiu al Zonei Metropolitane Constanța

În urma stagiului de practică derulat de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), Sucursala Constanța, în cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC), Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, în perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, pentru pregătirea profesională în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului a studenților de la specializările Geografie și Geografia Turismului, specialiștii implicați au sintetizat un concept pentru analiza diagnostic a unui viitor studiu al Zonei Metropolitane Constanța (ZMC).

Astfel, din perspectiva dezvoltării durabile a teritoriului metropolitan Constanța, activitățile realizate cu studenții în cadrul stagiului privind înțelegerea problematicii zonelor metropolitane și analiza ZMC au reliefat faptul că, pentru un viitor studiu, este necesar un concept care să se bazeze, fără a se limita la acestea, pe următoarele etape de analiză critică:

  • Analiza conceptului și practicilor internaționale și naționale în delimitarea și gestionarea zonelor metropolitane (spre exemplu: SUA și Franța; unele abordări din România înainte de 1990).
  • Analiza contextului teritorial și administrativ în care s-a realizat delimitarea și gestiunea primei zone metropolitane din România după 1990 – ZMC, dar și evidențierea schimbărilor de context aduse de propunerile recente de reglementare a zonelor metropolitane în România.
  • Analiza alternativelor de delimitare și de administrare a teritoriului funcțional al ZMC, ținând cont de faptul că un teritoriu metropolitan se conturează și funcționează indiferent de regulile de tip administrativ instituite prin diverse acte de reglementare.
  • Analiza distribuției în teritoriul ZMC a activităților care generează mobilitatea zilnică (origine – destinație) a populației, evidențiind în special aspectele privind mobilitatea între zonele rezidențiale și zonele de activități care asigură locuri de muncă.
  • Analiza suprapunerii mobilității zilnice în cadrul ZMC cu alte categorii de mobilitate de la nivelul teritorial mai larg, evidențiind problematica fluxurilor de vizitatori în scop turistic.
  • Analiza rutelor și infrastructurilor de transport în cadrul ZMC, ținând cont de toate modurile de transport existente: pe cale rutieră, feroviară, aeriană, dar și modurile alternative de transport apărute ca urmare a implementării Planului de mobilitate urbană durabilă. Se va analiza în special structura traficului auto (origine – destinație) la nivelul ZMC.
  • Analiza cadrului instituțional al operării serviciilor de transport de călători, precum și cel al infrastructurilor specifice din cadrul ZMC, în particular punctele de conexiune intermodală (gări CF, park & ride, s.a.).

Conceptul de analiză prezentat asigură premizele pentru identificarea unor alternative de delimitare a teritoriului ZMC, precum și pentru identificarea disfuncționalităților și problemelor  relevante și prioritare în vederea stabilirii cadrului de gestiune și dezvoltare teritorială integrată durabilă.

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), Sucursala Constanța, și Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, vor continua să colaboreze pentru a dezvolta împreună cu studenții analizele GIS testate și inițiate în cadrul activităților practice ale stagiului de pregătire profesională, pentru a colecta noi date și informații relevante pentru conturarea diagnosticului teritorial al Zonei Metropolitane Constanța.

Coordonatorii stagiului profesional de practică:
Arh. Ionică Bucur, Președinte Sucursala APUR Constanța (constanta@apur.ro)
Lect. univ. dr. Mirela Paraschiv, Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole