Comunicatul juriului: Premiul de Excelență „Mihai Alexandru”, ediția a VI-a

Comunicatul juriului: Premiul de Excelență „Mihai Alexandru”, ediția a VI-a

Stimați colegi,

Aflată la a  6-a ediție, Premiul de excelență „Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism a adus 6 candidaturi de o valoare ridicată și apropiată. Cei 6 candidați înscriși pentru ediția 2021 (decalată cu câteva luni din cauza pandemiei de COVID-19) provin din domenii de formare diferite, dar înrudite prin preocupări: arhitectură, urbanism, peisagistică, geografie.

Conform regulamentului, candidații au prezentat dosare (transmise în format electronic până pe data de 28.02.2022) care au cuprins: scrisoare de intenție, curriculum vitae însoțit de liste de lucrări și copii după diplomele relevante precum și elemente de portofoliu cu  extrase din principalele lucrări.

Membrii juriului, format din prof. dr. Ioan IANOȘ, conf. dr. urb. Andreea NECȘULESCU și conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, au analizat cu atenție dosarele de candidatură și au deliberat în cadrul unei ședințe comune organizate și moderate de lect. dr. Ana OPRIȘ, în calitate de secretar al juriului.

Dosarele prezentate de candidați au impresionat prin consistența, diversitatea și complexitatea activităților profesionale, în ciuda faptului că – în unele cazuri – aparțin unor foarte tineri specialiști aflați la început de carieră. Acesta este un semnal pozitiv, care poate reflecta atât un interes crescând pentru cercetarea în domeniul planificării spațiale cât și oportunitățile pe care acest domeniu le oferă în prezent.


Cei 6 candidați au fost următorii: asist. urb. dr. arh. Raluca DUICĂ, dr. arh. Claudiu FORGACI, dr. geogr. Cristina Gabriela MITINCU, drd. urb. Codruț PAPINA, asist. dr. urb. soc. Andreea PENE și urb. Ionela Mădălina RUSEN.

Raluca DUICĂ este absolventă a programului de licență Amenajarea și Planificare Peisajului (APP) al FU-UAUIM în 2010, cu diplomă de master în urbanism (programul Peisaj și Teritoriu) în 2012. A obținut titlul de doctor în arhitectură, în 2017 cu o teză având titlul: „Apa, element de relaționare între spațiul amenajării peisagistice și spațiul arhitectural – abordare sustenabilă a apei de la teritoriu la obiectul de arhitectură”. Dosarul prezentat indică o extrem de susținută activitate profesională și didactică. Din 2013 este cadru didactic asociat la FU-UAUIM, iar din 2021 este ocupă poziția de asistent universitar. Participă la numeroase proiecte, studii, concursuri și ateliere tematice, iar scrisoarea de intenție subliniază interesul pentru domeniul urbanismului și peisagisticii și dorința de continuă perfecționare profesională prin practică, cercetare și activitate didactică.

Cristina Gabriela MITINCU este asistent de cercetare și cercetător postdoctoral în geografie (din 16 noiembrie 2021) la Facultatea de Geografie a Universității din București în cadrul Centrului de Cercetare a Mediului și Elaborare a Studiilor de Impact. A obținut diploma de doctor cu distincția Summa cum laude, în domeniul geografie în cadrul Școlii Doctorale „Simion Mehedinți”. Deține o diplomă de Master din 2017, în domeniul Știința Mediului, Specializarea Evaluarea Integrată a Stării Mediului și o diplomă de Licență din 2015, în domeniul Știința Mediului, specializarea Geografia Mediului. Se remarcă participarea în proiecte naționale de cercetare – de prestigiu, publicațiile de ținută științifică (articole și cărți) și foarte numeroasele prezențe – cu prezentări – la conferințe naționale și internaționale. Pregătirea și activitatea profesională sunt completate de specializări, participări în proiecte internaționale, activități de consultanță, premii și mențiuni pentru cercetare științifică. În scrisoarea de intenție, candidata își afirmă interesul pentru planificarea colaborativă și interacțiunea cu actorii urbani în procesele de planificare spațială.

Codruț PAPINA este urbanist, absolvent al programului de licență Planificare și Proiectare Urbană (PPU), în 2017 și al programului de masterat Management Urban pentru Orașe Competitive (MOC), în 2019, ale FU-UAUIM și este doctorand al Școlii Doctorale de Urbanism (SDU) cu tema de cercetare: „Sisteme Biofile Urbane – Abordare inovativă a infrastructurii verzi prin constituirea lanțurilor valorice sustenabile la nivel urban”. Activitatea candidatului se remarcă prin distincțiile – premii individuale și în echipă – obținute încă din perioada studenției în diverse competiții naționale și internaționale. Acestora li se adaugă numeroase publicații, participări la ateliere tematice și conferințe precum și în studii și cercetări de urbanism. Scrisoarea de intenție are un caracter expresiv impresionând prin conținutul sensibil și emoțional și prin interesul manifest pentru zonele de graniță interdisciplinară și pentru utilizarea noilor tehnologii în proiectarea urbană și peisagistică.

Andreea PENE este licențiat în urbanism din 2010, absolvent cu diplomă de master (Management Urban pentru Oraşe Competitive) din 2012, al FU- UAUIM, cu un doctorat în sociologie – la Şcoala Doctorală Francofonă de Ştiinţe Sociale (EDSS), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti – având ca temă „Memoria Bucureștilor. Locul memoriei în procesul de regenerare urbană” și de asemenea licențiat în sociologie din 2021. Este cadru didactic în cadrul FU-UAUIM, cu o experiență de 10 ani și cu o activitate profesională și de cercetare extrem de bogate constând în participare la numeroase studii de specialitate și documentații de amenajarea teritoriului și urbanism, la proiecte internaționale, la conferințe și la ateliere tematice precum și prin publicarea de articole de specialitate în reviste și volume de conferințe, cărți și capitole în cărți. Experiența internațională dobândită i-a permis să înțeleagă punctele de tangență şi divergențele dintre culturi, sporindu-i interesul pentru studiile de tip socio-cultural în stabilirea factorilor identitari. Este membru APUR din 2015.

Ionela Mădălina RUSEN este absolventă a programului de licență Planificare și Proiectare Urbană (PPU), în 2018 și a programului de masterat Management Urban pentru Orașe Competitive (MOC), în 2020, ale FU-UAUIM. Își începe activitatea profesională și științifică încă din studenție și reușește într-un interval scurt de timp să acumuleze experiență profesională prin participări la conferințe, atelier tematice și în proiecte și concursuri naționale și internaționale. Este de asemenea administrator al unui Birou de Arhitectură, Design și Proiectare urbană, iar scrisoarea de intenție ilustrează interesul și preocuparea deosebite pentru promovarea și dezvoltarea domeniului planificării spațiale.

În această companie valoroasă, se înscrie și dosarul lui Claudiu FORGACI, absolvent al FA-UAUIM în 2010, cu o diplomă de master în urbanism obținută la TU Delft în 2013 și un doctorat tot în urbanism obținut în 2018 și tot la TU Delft cu o temă de graniță „Integrated Urban River Corridors: Spatial Design for Social-Ecological Resilience in Bucharest and Beyond”, prin care continuă și dezvoltă preocupările din perioada programului de masterat. Opțiunea juriului pentru decernarea Premiului de excelență „Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția 2021, d-lui dr. arh. Claudiu FORGACI a fost unanimă. Activitatea și portofoliul d-lui FORGACI au probat excelență pe toate palierele: formare, studii și cercetări, publicații, activitate didactică. În prezent, Claudiu FORGACI este asistent universitar în Departamentul de Urbanism al TU Delft și este înscris ca cercetător într-un program post-doctoral. Activitatea sa profesională este susținută de participarea și implicarea sa în proiecte, studii și cercetări de nivel internațional, de numeroase articole științifice publicate în reviste de specialitate, de participarea la conferințe și ateliere de profil, precum și de numeroasele premii și mențiuni obținute în competiții prestigioase. În activitatea didactică s-a afirmat ca îndrumător pentru lucrări de doctorat, ca participant în comisii de admitere, jurizări și de asemenea în calitate de coordonator al unui curs inter-disciplinar de urbanism. Interesul, manifest exprimat pentru „morfologia, dinamica spațială și complexitatea sistemică a orașului București” i-a orientat cariera profesională către zone de graniță interdisciplinară și către explorarea noilor metode și tehnici inovatoare și performante de cercetare, către analiza multi- și interscalară și integrarea planificării cu proiectarea. Trebuie remarcată de asemenea implicarea activă în diverse grupuri de lucru și asociații profesionale (inclusiv APUR, al cărui membru este din 2016), care promovează forme avansate de cercetare academică și abordări transdisciplinare. Scrisoarea de intenție – bine structurată – ilustrează o gândire matură, originală și o profunzime a ideilor exprimate. Cele 3 argumente enunțate și descrise de candidat, în a-și susține candidatura se referă la operaționalizarea conceptului de reziliență în urbanism, la cultivarea unor noi forme de cercetare în urbanism și la literația datelor digitale în urbanism.

Acordarea „Premiului de excelență” lui Claudiu FORGACI reprezintă o apreciere și o confirmare a unui parcurs profesional și academic, semnificativ prin temele abordate, prin perseverență și constanță dar mai ales prin acumulările și rezultatele obținute într-un interval relativ scurt de timp.

Felicitări, Claudiu FORGACI!

Felicitări și succes tuturor candidaților!