Comunicat AG APUR 2016

Comunicat AG APUR 2016

Comunicatul cu privire la Adunarea Generală a Asociaților APUR, ce a avut loc pe data de 8 iulie 2016, poate fi consultat în întregime aici.

Principalele elemente discutate și aprobate în cadrul AG (pe scurt):

  • Aprobarea raportului cenzorului și a raportului de activitate al asociației (martie 2015 – iulie 2016).
  • Posibilitatea primirii în asociație a membrilor stagiari (experiență profesională sub 3 ani) – cotizația anuală fiind stabilită la 20 RON.
  • Înscrierea unui membru în buletinul de vot pentru Consiliul Director (în cadrul alegerilor) să se poată face numai în urma unei candidaturi exprimate public și asumate de către acel membru.
  • Constituirea unui fond de premiere al asociației, susținut din donații, care să fie folosit de către APUR în acordarea de premii.
  • Discutarea structurii departamentale a asociației și a priorităților strategice.

În încheierea Adunării Generale, au fost sintetizați următorii pași în implementarea elementelor discutate în cadrul evenimentului, pentru anul 2016. S-a convenit asupra următoarelor lucruri:

  • Activarea departamentelor în luna septembrie și constituirea unor grupuri de lucru în cadrul acestora, pe diferite probleme, în acord cu dorințele exprimate de membri în cadrul Adunării.
  • Includerea în noul website al asociației, a unui forum de discuții, accesibil doar membrilor APUR și a unei pagini de prezentare a membrilor Asociației.
  • Trimiterea către membri a unor propuneri de teze pentru Codul Urbanismului și Construcțiilor și preluarea opiniilor exprimate de către aceștia, în cadrul comisiei care lucrează în coordonarea MDRAP, în definirea acestor teze.
  • Membrii APUR au fost invitați să comunice teme de interes pentru organizarea unor evenimente specifice sau publicarea unor scurte declarații ale asociației. De asemenea, membrii au fost invitați să comunice diferite activități în care sunt implicați, în vederea includerii acestor comunicări în Newsletter-ul asociației.
  • A fost anunțată și agreată inițierea unui eveniment al APUR de Ziua Mondială a Urbanismului, pe 8 noiembrie 2016, prin care se dorește organizarea simultană a unor mese rotunde / ateliere tematice / dezbateri în mai multe orașe: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași.