Colectare opinii proiect WAVE – zona Lacului Băneasa

Colectare opinii proiect WAVE – zona Lacului Băneasa

Avem deosebita plăcere să vă invităm să ne oferiți feed-back-ul Dumneavoastră în cadrul proiectului Erasmus Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe.

În contextul direcțiilor de dezvoltare din ultima perioadă, a interesului sporit acordat proiectelor de coridoare verzi-albastre și celor de cooperare participativă, respectiv al finanțării substanțiale de care pot acestea beneficia, considerăm că este de un real interes proiectul studențesc pe care dorim să vi-l supunem atenției. Acesta este cu atât mai relevant în prezent, cu cât este în proces de lansare un concurs de soluții pentru salba de lacuri a Bucureștiului, arie limitată la UAT Sector 2, existând potențialul de a crea legături și de a rezulta o viziune integrată pentru întreg ecosistemul lacurilor.

Zona avută în vedere pentru proiect a fost a Lacului Băneasa și a unor zone urbane învecinate. Vă rugăm să ne transmiteți opiniile Dumneavoastră asupra propunerilor studenților  sau alte propuneri pe care le vedeți fezabile, ușor de implementat pentru zonă și potențiali inițiatori/parteneriate pentru  proiecte. Sprijinul Dumneavoastră va duce la o mai bună înțelegere a contextului și va aduce plus valoare întregului demers.

https://urbaplan.sharepoint.com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FLLLB%5Fvizionare%5F03%2E03%2E2023%2Fvideo1406211006%2Emkv&ga=1

Proiectul Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe, pe scurt WAVE este un proiect Erasmus+ care se derulează în intervalul decembrie 2020 – iunie 2023 și care este implementat de un consorțiu format din şapte universități din 5 țări europene și din trei asociații profesionale. Proiectul își propune să sprijine prin cunoaștere și abordări integratoare, o dezvoltare durabilă a spațiilor acvatice și a câmpiilor inundabile în contextele urbane și periurbane din Europa. Detalii despre proiect și despre activitățile acestuia, se găsesc pe paginile de Internet ale proiectului: 

https://www.uauim.ro/cercetare/laborator-lacurile-colentina/

https://www.wave-project.org/

O activitate recentă, în cadrul proiectului, este legată de inițierea de către Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), în colaborare cu Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), a unui „living lab” pe zona Lacului Băneasa (LLLB) din nordul capitalei. Începând cu luna iulie a anului trecut, au fost realizate vizite pe teren, întâlniri și discuții cu reprezentanți ai unor instituții publice sau de interes public, cu membri ai unor ONG-uri / asociații comunitare sau profesionale. În toamna-iarna trecute, studenții Facultății de Urbanism din UAUIM au realizat o serie de analize și cercetări de teren pe zona Lacului Băneasa și au dezvoltat propuneri de intervenție și amenajare / reamenajare a zonei de front la apă pe malurile lacului și în vecinătatea acestora.

Rezultatele finale ale LLLB vor fi transmise către administrația publică locală și vor fi publicate pe o pagină de Internet în storymaps.

 APUR  va realiza o centralizare a opiniilor și sugestiilor oferite de către parteneri și de către opinia publică rezultată în urma diseminării, ce va fi publicată ulterior, oferind bază pentru îmbunătățiri ale proiectului și, sperăm, parte din procesul participativ și de viitoare colaborări între administrația publică și comunitate. Vom transmite acest rezumat/ centralizator ulterior atât partenerilor, echipei de cercetare implicată în proiect și membrilor APUR, în speranța creării de noi parteneriate.

Credeam că studenții pot beneficia de inputul Dumneavoastră, pentru a înțelege realitățile parcursului unui proiect, modalități de implementare și de cum poate fi aplicat în viața reală o inițiativă urbană.

De asemenea, autoritățile publice pot avea prin intermediul acestuia acces la o serie de idei bine fundamentate, ușor de implementat și importante resurse rezultate în urma proiectului.

Sperăm ca prin inițiativa proiectului se pot naște noi inițiative cu privire la aria  de studiu, de mare potențial, ce necesită o atenție mai deosebită.  

Link-uri utile

În cadrul proiectului a fost realizat în decembrie 2022 un chestionar distribuit către membrii comunității implicate, cu ajutorul partenerilor implicați în proiect. Rezultatele chestionarului pot fi urmărite aici.

https://drive.google.com/file/d/1IXeUBJY384h96vYeEZ_syaBGGQQx_qNk/view

Linkuri ale partenerilor din cadrul proiectului care au contribuit la diseminare sunt:

https://baneasa-lac.blogspot.com/2023/03/cetatenii-si-firmele-care-doresc.html

https://www.facebook.com/BucurestiiNoi