Câștigători

Ediția V (2020): lect. dr. urb. Ana Opriș

Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediţia a V-a  (2020) d-nei urbanist-peisagist Ana OPRIȘ. 

Ana OPRIȘ este absolventă (2008) a Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” (UAUIM) , Facultatea de Urbanism (FU), secţia de Amenajare și Planificare a Peisajului (APP) şi a Masterului de Peisaj și Teritoriu (2010) din cadrul aceleiași Facultăți a UAUIM, obținând ulterior titlul de Doctor în Urbanism în anul 2015, cu o teză intitulată: Altfel de vulnerabilitate urbană. Vulnerabilitatea peisajului urban. Studiu de caz Orașul București. 

Ana OPRIȘ este lector universitar în cadrul FU-UAUIM și cu multă aplicatie şi dedicare, încearcă să transmită studenților săi pasiunea pentru domeniul pe care l-a descoperit în urmă cu 15 ani și care o ajută, conform spuselor sale, să se schimbe în fiecare zi, să învețe la rândul ei. Ana OPRIȘ a prezentat un CV apreciat de comisie dovedind o coerența și o diversitate a parcursului profesional foarte complexă şi variată. A fost de asemenea apreciată lista de lucrari propuse spre analiza comisiei de evaluare, remarcându-se calitatea, impactul, actualitatea, adaptarea la realitatile inconjuratoare a cercetarii și a proiectelor. Suma acestor calități a fost întărită de maturitatea ideilor cu privire la viitorul profesiei exprimate în cadrul scrisorii de intenție, toate acestea fiind completate de o mare diversitate de activități desfășurate pe parcursul ultimilor 10 ani, activități atât de cercetare cât şi de proiectare, în domeniul amenajarilor peisagere, urbanismului și planificării teritoriului. Nu în ultimul rând, portofoliul de lucrări demonstrează un interes real pentru o abordare critică, aplicată şi asumată a domeniului de activitate și o dorință permanentă de ameliorare a situațiilor existente la diferite scări urbane și teritoriale. 

Juriul a considerat că acordarea Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” – 2020 reprezintă o recunoaștere a calitatilor profesionale şi al evoluției dr.urb./peisagist Ana OPRIȘ şi poate reprezenta un imbold pentru realizările sale viitoare. 

 


Ediția IV (2019): dr. urb. Radu-Matei Cocheci 

Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediţia a IV-a  (2019) Domnului dr. urb. Radu-Matei Cocheci. Dl. dr. urb. Radu-Matei Cocheci este absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Facultatea de Urbanism, secţia de Planificare şi proiectare urbană (2011) şi este specializat în urbanism în urma absolvirii Masterului de Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională (2013).

De asemenea, dl. dr. urb. Radu-Matei Cocheci are şi alte specializări integrate domeniului urbanism, fiind Licenţiat în ştiinţa mediului  în cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie (2011)  şi obţinând Masterul în ştiinţa mediului  la aceeaşi Universitate (2013), unde a obţinut şi  titlul de doctor în Geografie (2016). A participat la o serie de cercetări în Urbanism şi Amenajarea teritoriului şi este autor al unor articole ştiinţifice, care vădesc permanenţa abordărilor sale interdisciplinare şi aprofundarea teoretică a domeniului.

Preocupările sale profesionale teoretice sunt dublate de o deja notabilă dimensiune aplicativă a activităţilor sale profesionale, concretizate prin participarea şi conducerea unei game largi de documentaţii din domeniul Urbanismului şi Amenajării Teritoriului.

Acumulările profesionale sunt în mod important concretizate prin activităţile sale în calitate de cadru didactic în cadrulFacultăţii de Urbanism, precum şi prin implicarea deosebită pe care a avut-o în cadrul Clubului Studenţilor Urbanişti şi în cadrul Asociaţiei Profesioniştilor Urbanişti din România.

Juriul a considerat că acordarea Premiului de Excelenţă reprezentă o apreciere importantă a acestei etape a evoluţiei d-lui. Dr. urb. Radu-Matei Cocheci şi poate consolida dezvoltarea în continuare a activităţilor sale în domeniu, în acord cu deosebita seriozitate si perseverenta care a caracterizat până în prezent activităţile sale profesionale.


Ediția III (2018): dr. geogr. Simona Grădinaru
Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a doamnei dr. geogr. Simona Grădinaru, care s-a remarcat prin activitatea publicistică foarte bogată din ultimii doi ani, cu articole științifice indexate ISI publicate în reviste internaționale de impact, pe teme de actualitate precum planificarea strategică spațială la nivel european sau planificarea și evaluarea infrastructurilor verzi urbane. A fost remarcată de asemenea și deschiderea internațională a d-nei Simona Grădinaru, ea activând în ultimii doi ani ca cercetător postdoctoral în proiecte de cercetare nu doar în România (Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor de Impact  – Universitatea din București), ci și în Elveția (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL) și, în prezent, în Statele Unite ale Americii (Fulbright Scholar – Michigan State University).

Juriul a dorit să sublinieze și calitatea activității profesionale a domnului dr. arh. Andrei Mitrea, care s-a remarcat prin diversitatea activităților întreprinse în ultimii doi ani, cu rezultate notabile atât în activitatea de proiectare (participare la realizarea unor studii pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului), cât și în activitatea didactică și în activitatea de cercetare (articole și cursuri publicate) precum și în activitatea editorială din cadrul revistei Journal of Urban and Landscape Planning. Din acest motiv, juriul a recomandat acordarea unei mențiuni speciale domnului dr. arh. Andrei Mitrea.


Ediția II (2017): dr. urb. Laura-Elena Tucan
Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul doamnei dr. urb. Laura-Elena Tucan.
D-na dr. urb. Laura-Elena Tucan este specializată în management urban, obținând în anul 2016 titlul de doctor în științe inginerești cu lucrarea Cercetarea soluțiilor alternative de colectare a apelor urbane în mediul urban – o lucrare care a reușit să aprofundeze interdisciplinaritatea și conexiunile dintre domeniul planificării urbane și cel al ingineriei mediului subteran și suprateran, aducând contribuții semnificative ambelor domenii. Este de apreciat de asemenea activitatea publicistică recentă foarte bogată a doamnei dr. urb. Laura-Elena Tucan (inclusiv articole indexate ISI), precum și activitatea profesională susținută în completarea celei de cercetare, în domeniul consultanței și al proiectării de urbanism.


Ediția I (2016): dr. arh. Vlad Sebastian Rusu
Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul domnului dr. arh. Vlad Sebastian Rusu.
Dl. dr. arh. Vlad Sebastian Rusu este specializat în urbanism, iar activitatea dumnealui oglindește o serie din preocupările interdisciplinare ale urb. Mihai Alexandru, în onoarea căruia este acordat acest premiu. Este de apreciat consecvența cu care este urmărită tema de locuire- locuință- organizare urbanistică, precum și eforturile făcute pentru diseminarea cercetărilor întreprinse: publicații accesibile publicului larg și traducerea cunoștințelor dobândite în concepte bine argumentate pentru competițiile de design urban la care a participat. Este de remarcat de asemenea complexitatea activității domnului arh. Vlad Rusu, precum și concretizarea acestei activități în publicații (2 cărți apărute în ultimii ani) și premii la concursuri naționale de urbanism.