Câștigători

Ediția II (2017): dr. urb. Laura-Elena Tucan
Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul doamnei dr. urb. Laura-Elena Tucan.
D-na dr. urb. Laura-Elena Tucan este specializată în management urban, obținând în anul 2016 titlul de doctor în științe inginerești cu lucrarea Cercetarea soluțiilor alternative de colectare a apelor urbane în mediul urban – o lucrare care a reușit să aprofundeze interdisciplinaritatea și conexiunile dintre domeniul planificării urbane și cel al ingineriei mediului subteran și suprateran, aducând contribuții semnificative ambelor domenii. Este de apreciat de asemenea activitatea publicistică recentă foarte bogată a doamnei dr. urb. Laura-Elena Tucan (inclusiv articole indexate ISI), precum și activitatea profesională susținută în completarea celei de cercetare, în domeniul consultanței și al proiectării de urbanism.

Ediția I (2016): dr. arh. Vlad Sebastian Rusu
Juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul domnului dr. arh. Vlad Sebastian Rusu.
Dl. dr. arh. Vlad Sebastian Rusu este specializat în urbanism, iar activitatea dumnealui oglindește o serie din preocupările interdisciplinare ale urb. Mihai Alexandru, în onoarea căruia este acordat acest premiu. Este de apreciat consecvența cu care este urmărită tema de locuire- locuință- organizare urbanistică, precum și eforturile făcute pentru diseminarea cercetărilor întreprinse: publicații accesibile publicului larg și traducerea cunoștințelor dobândite în concepte bine argumentate pentru competițiile de design urban la care a participat. Este de remarcat de asemenea complexitatea activității domnului arh. Vlad Rusu, precum și concretizarea acestei activități în publicații (2 cărți apărute în ultimii ani) și premii la concursuri naționale de urbanism.