Anunț câștigător: Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru”, ediția 2019

Anunț câștigător: Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru”, ediția 2019

Avem deosebita plăcere să comunicăm câștigătorul Premiului de excelență ”Mihai Alexandru”, Ediţia IV (2019). Festivitatea de premiere a avut loc în data de 8 Noiembrie 2019 – Ziua Mondială a Urbanismului, în cadrul cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Sala Frescelor.

Format din prof. dr. arh. Cătălin Sârbu, (presedinte) conf.dr. geogr. Bogdan Suditu și dr. urb. Reinhold Stadler, juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediţia a IV-a (2019) domnului dr. urb. Radu-Matei Cocheci. Redăm mai jos comunicatul juriului: 

Dl. dr. urb. Radu-Matei Cocheci este absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Facultatea de Urbanism, secţia de Planificare şi proiectare urbană (2011) şi este specializat în urbanism în urma absolvirii Masterului de Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională (2013).

De asemenea, dl. dr. urb. Radu-Matei Cocheci are şi alte specializări integrate domeniului urbanism, fiind Licenţiat în ştiinţa mediului  în cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie (2011)  şi obţinând Masterul în ştiinţa mediului  la aceeaşi Universitate (2013), unde a obţinut şi  titlul de doctor în Geografie (2016).

A participat la o serie de cercetări în Urbanism şi Amenajarea teritoriului şi este autor al unor articole ştiinţifice, care vădesc permanenţa abordărilor sale interdisciplinare şi aprofundarea teoretică a domeniului.

Preocupările sale profesionale teoretice sunt dublate de o deja notabilă dimensiune aplicativă a activităţilor sale profesionale, concretizate prin participarea şi conducerea unei game largi de documentaţii din domeniul Urbanismului şi Amenajării Teritoriului.

Acumulările profesionale sunt în mod important concretizate prin activităţile sale în calitate de cadru didactic în cadrulFacultăţii de Urbanism, precum şi prin implicarea deosebită pe care a avut-o în cadrul Clubului Studenţilor Urbanişti şi în cadrul Asociaţiei Profesioniştilor Urbanişti din România.

Credem că acordarea acestui Premiu de Excelenţă reprezentă o apreciere importantă a acestei etape a evoluţiei d-lui. Dr. urb. Radu-Matei Cocheci şi poate consolida dezvoltarea în continuare a activităţilor sale în domeniu, în acord cu deosebita seriozitate si perseverenta care a caracterizat până în prezent activităţile sale profesionale.

 

 – Juriul: prof. dr. arh. Catalin Sarbu (presedinte), conf.dr. geogr. Bogdan Suditu și dr. urb. Reinhold Stadler

Aflat la ediția a IV-a, premiul este oferit de către Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România – APUR și Registrul Urbaniștilor din România tinerilor profesioniști sub 35 de ani care demonstrează preocuparea legată de cercetarea în urbanism, și se acordă în onoarea și memoria urb. Mihai Alexandru, un deschizător de drumuri în acest domeniu.

Felicitările noastre d-lui dr. urb. Radu-Matei Cocheci!

 

Sabina Leopa

Vicepreședinte APUR