Call for papers: The City and the Great War: architecture, urbanism and society after 1918

Call for papers: The City and the Great War: architecture, urbanism and society after 1918

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a iniţiat realizarea unui volum tematc cu titlul: ”The City and the Great War: architecture, urbanism and society after 1918”, pe care doreşte să îl publice în revista: Annales Universitatis Apulensis Series Historica (AUASH), 22/1 (2018).

Cei interesați să participe cu lucrări pe această temă pot afla mai multe detalii la următorul link.

Deadline-ul pentru titlu, abstract (100 cuvinte) și scurtă notă biografică este 30 iunie 2018, iar termenul limită pentru trimiterea lucrărilor finale este 1 octombrie 2018.