Bienala Națională de Arhitectură – prelungire înscrieri

Bienala Națională de Arhitectură – prelungire înscrieri

Uniunea Arhitecților din România are plăcerea să vă invite să participați la Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, Ediția a XIII-a.

Perioada de înscriere a proiectelor in concurs  a fost prelungită până pe 23 iulie 2018 (https://www.uar-bna.ro/)

Tema din 2018 a celui mai prestigios eveniment de arhitectură din țară este „100 de ani de arhitectură în România”.

Tema din acest an promovează recuperarea tradiției și dialogul ei cu modernitatea și redefinirea spațiului urban, propunând soluții în pas cu noile tehnologii, toate concretizate în proiecte a căror miză este viitorul. Timp de o lună vor avea loc dezbateri de idei, evenimente în care arhitectul se va întâlni cu comunitatea.

Iată ceea ce își propune în acest an, Bienala Naționala de Arhitecturăîn cele 11 secțiuni ale sale:

 1. Arhitectura rezidențială, București (locuințe individuale si colective, indiferent de amploarea proiectelor, finalizate in ultimii 2 ani.)
 2. Arhitectura construcțiilor publice, București (proiectele pentru programe arhitecturale  specifice comunității: birouri, administrație, servicii, comerţ, cultură, educație, sănătate,   sport, agrement / loisir şi  spații de producție  finalizate in ultimii 2 ani)
 3. Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților, Constanța(proiectele de restaurare a construcțiilor listate in LMI, consolidări de construcții listate sau aflate in zone protejate, construcții cu valoare culturala, sentimentala, ambientala care si-au găsit un destin diferit in societatea contemporana prin recuperare si valorificarea arhitecturala, finalizate in ultimii 2 ani)
 4. Design interiorBucuresti (Proiecte de amenajare a spatiilor interioare – atât proiecte publice -comerț, cultura, birouri, educație, sănătate, sport, agrement, servicii sau administrație cat si proiecte rezidențiale – individuale sau colective,  finalizate in ultimii 2 ani)
 5. Spațiul public incluziv, Oradea (spații de mobilitate urbană: amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.) alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile din țară; proiecte finalizate in ultimii 5 ani sau în curs de finalizare).
 6. Rural, Clu(toate proiectele, indiferent de funcțiune sau gabarit, destinate mediului rural, care își propun să activeze resursele locale -specific local, tehnici/ meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă – și să ofere continuitate și dezvoltare durabilă comunității  – indiferent că este vorba despre o gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de beneficiar-  finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 5 ani).
 7. Arhitectura verde și energii alternative, Brăila (proiecte și realizări din ultimii ani care valorifică concepte moderne în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile, consumuri minime în exploatare, încadrarea în specificul tradițional al comunității și care vizează obiective noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 5 ani).
 8. Publicații de arhitectură, Iași (secțiunea este destinată cărților și periodicelor -în format tipărit sau digital-  de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură, conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate in ultimii 2 ani).
 9. Fotografia de arhitectură, Târgu Mureș (fotografii care să se înscrie și să susțină tema Bienalei, realizate în ultimii 2 ani). Concursul este deschis autorilor de fotografie de arhitectura arhitecți, studenți la arhitectura, absolvenți sau studenți ai facultăților de arte plastice si film.
 10. Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă, Târgu Mureș (proiecte care se încadrează în categoriile școli de vară, tururi ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery, evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 5 ani).
  proiecte finalizate in ultimii 2 ani)
 11. Diplome-arhitecți în afirmare, Sibiu (proiecte de diplomă de la facultățile de arhitectură, design interior și urbanism, realizate in ultimii 5 ani)

Aceste secțiuni  se vor desfășura pentru prima dată simultan, în 8 orașe din țară  – București (1,2,4) , Brăila (7), Cluj (6), Constanța (3), Iași (8), Oradea  (5), Sibiu (11), Târgu-Mureș (9, 10). În jurul expoziției-concurs, prezentata publicului larg in luna  octombrie,   vor fi organizate o serie de alte evenimente conexe – conferințe, expoziții, dezbateri profesionale, lansări de carte, evenimente culturale, evenimente de strada care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului și care vor atrage nu numai profesioniști, ci și un public larg.

Vă transmitem mai jos câteva date tehnice și link-uri necesare :

 1. adresa la care vor putea sosi întrebări legate de nelămuriri, asistenta tehnica , probleme organizatorice  este:uarbna2018@gmail.com
 2. Platforma pentru înscrierea proiectelor este: www.entryform.ro
 3. Regulamentul concursului  îl puteți descărca aici.
 4. Calendarul Bienalei este următorul:

22 mai 2018 Lansarea BNA 2018

1 iunie 2018 – 23 iulie 2018 Predare online proiecte

31 iulie 2018 Comunicarea proiectelor selectate

5-17 septembrie 2018 Predare materiale tipărite – toate secțiunile

18 septembrie – 1 octombrie 2018 Jurizare

1-31 octombrie 2018 Expoziție concurs și evenimente BNA 2018