Asociația Profesională a Urbaniștilor din România – sinteză CONSTRUCT EXPO

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România – sinteză CONSTRUCT EXPO

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România a beneficat, în cadrul târgului CONSTRUCT EXPO, de un stand unde voluntari și membri APUR au discutat, cu vizitatorii, despre problemele cu care se confruntă dezvoltarea imobiliară în România (din perspectiva promotorilor). Fiecare vizitator avea posibilitatea să voteze maxim 3 din cele 10 probleme propuse spre discuție, pe care le considera a fi cele mai importante. Astfel, cele mai votate probleme au fost cele legate de legislația neclară în domeniul urbanismului și de vechimea documentațiilor de urbanism în vigoare.

  1. Legislația neclară și complicată în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor, dificil de înțeles de către dezvoltatori și de corelat cu prevederi normative din domenii asociate – 23 voturi.
  2. Vechimea multor documentații de urbanism din categoria Planurilor Urbanistice Generale (PUG), neactualizate de peste 10, 15 sau chiar 20 de ani determină unele incertitudini și neclarități cu privire la reglementările urbanistice aplicabile în anumite zone – 23 voturi.
  3. Lipsa de transparență și accesul limitat / dificil la documentații de urbanism existente, aprobate, în special în orașele mici și mijlocii și în mediul rural – 16 voturi.
  4. Lipsa unor baze de date urbane cuprinzătoare, corelate și actualizate la nivel local conduce uneori la decizii eronate sau la amânarea unor decizii și blocarea unor intervenții și a unor investiții în infrastructură mai ales – 12 voturi.
  5. Proceduri complicate și de durată pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și diferite – de multe ori – de la o unitate administrativ-teritorială la alta – 11 voturi.
  6. Pentru realizarea unei investiții și dezvoltarea unei zone este necesar în multe cazuri a fi întocmit un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), a vărui elaborare, avizare și aprobare poate dura chiar și 2 (doi) ani – 10 voturi.
  7. Lipsa de norme și proceduri de aplicare a legislației privind parteneriatul public-privat descurajează colaborarea dezvoltatorilor cu autoritățile locale în realizarea și asigurarea infrastructurilor de bază, tehnice și / sau sociale (căi de acces, rețele tehnico-edilitare, echipamente sociale etc.) – 9 voturi.
  8. Statutul juridic incert al multor terenuri / proprietăți din cauza retrocedărilor în derulare, a unor situații litigioase, omisiuni din cartea funciară a imobilelor (de exemplu unele servituți) – 8 voturi.
  9. Valoarea juridică a terenurilor, în anumite zone, nu întotdeauna justificată sau corect relaționată cu piața, conduce la creșterea presiunii imobiliare și la riscuri ridicate pentru unele investiții sub aspectul rentabilității – 6 voturi.
  10. Declanșarea unor proteste / obiecții din partea comunităților locale, a societății civile și opiniei publice uneori, care pot conduce la blocarea / amânarea unor intervenții / investiții – 6 voturi.