Anunț – Premiul de Excelență Mihai Alexandru

Anunț – Premiul de Excelență Mihai Alexandru

Tragicul eveniment de la clubul „Colectiv”, soldat cu pierderea colegilor noștri arh. Cătălina Ioniță și urb. Mihai Cătălin Alexandru, a generat o nemăsurată tristețe în rândul membrilor asociației dar și gânduri și idei prin care memoria celor doi să fie onorată, iar modelul lor uman să fie o călăuză pentru tinerii specialiști în domeniul urbanismului. Ținând cont de o serie de sugestii și propuneri formulate de mai mulți membri ai asociației, Biroul Consiliului Director al APUR, după consultarea membrilor Consiliului Director, anunță instituirea „Premiului de Excelență Mihai Alexandru pentru Tineri Cercetători în Urbanism”. Premiul va fi acordat anual pe baza unui regulament care urmează a fi discutat și aprobat în cursul lunii decembrie. Vom reveni cu alte precizări cât de curând.