Anunț câștigător – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism

Anunț câștigător – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism

În ziua de 6 noiembrie 2017, s-a reunit juriul pentru acordarea Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

Conform deciziei Consiliului Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, componența juriului a fost următoarea:
– Prof. univ. dr. Ioan Ianoș – președinte juriu
– Lect. Dr. Ing. Mihai Șercăianu
– Drd. Urb. Sabina Leopa
– Dr. Urb. Matei Cocheci – Secretar juriu

Până la data de 15 octombrie au fost depuse electronic șapte candidaturi: dr. urb. Cristina Canciovici, urb. Andreea Maier, dr. urb. Irina Pața, dr. urb. Ana Opriș, jur. Anca Stroiu, dr. urb. Laura Tucan, urb. Ramona Ungureanu. Toate candidaturile au respectat criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de acordare a Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism, aprobat în ședința Consiliului Director din data de 19 mai 2016.

În urma verificării documentației transmise aferente candidaturilor, juriul a hotărât în unanimitate să acorde premiul doamnei dr. urb. Laura-Elena Tucan.

D-na dr. urb. Laura-Elena Tucan este specializată în management urban, obținând în anul 2016 titlul de doctor în științe inginerești cu lucrarea Cercetarea soluțiilor alternative de colectare a apelor urbane în mediul urban – o lucrare care a reușit să aprofundeze interdisciplinaritatea și conexiunile dintre domeniul planificării urbane și cel al ingineriei mediului subteran și suprateran, aducând contribuții semnificative ambelor domenii. Este de apreciat de asemenea activitatea publicistică recentă foarte bogată a doamnei dr. urb. Laura-Elena Tucan (inclusiv articole indexate ISI), precum și activitatea profesională susținută în completarea celei de cercetare, în domeniul consultanței și al proiectării de urbanism.

Premiul a fost acordat de către APUR și RUR în cadrul evenimentului organizat de Facultatea de Urbanism – UAUIM pe 8 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului.