Anunț câștigător: Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a

Anunț câștigător: Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a

În ziua de 24 octombrie 2018, s-a reunit juriul pentru acordarea Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a.

Conform deciziei Consiliului Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, componența juriului a fost următoarea:

  • Conf. Dr. Arh. Claudiu RUNCEANU – președinte juriu
  • Dr. Ing. Pietro ELISEI
  • Ms. Urb. Ioana IVANOV

Activitatea de secretariat a juriului a fost asigurată de către Asist. Dr. Urb. Matei COCHECI.

Până la data de 15 octombrie au fost depuse electronic patru candidaturi: dr. arh. Vlad COCHECI, drd. arh. Teodora CONSTANTINESCU, dr. geogr. Simona GRĂDINARU și dr. arh. Andrei MITREA. Toate candidaturile au respectat criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de acordare a Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism, aprobat în ședința Consiliului Director din data de 19 mai 2016.

Criteriile de jurizare luate în considerare de către membrii juriului au fost următoarele: calitatea și impactul lucrărilor din portofoliul de lucrări prezentat, maturitatea ideilor cu privire la viitorul profesiei exprimate în cadrul scrisorii de intenție, precum și coerența și diversitatea parcursului profesional ilustrat de CV-ul atașat candidaturilor.

În urma verificării documentației transmise aferente candidaturilor și a aplicării criteriilor de jurizare menționate mai sus, juriul a hotărât în unanimitate să acorde Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a doamnei dr. geogr. Simona GRĂDINARU.

D-na dr. geogr. Simona GRĂDINARU s-a remarcat prin activitatea publicistică foarte bogată din ultimii doi ani, cu articole științifice indexate ISI publicate în reviste internaționale de impact, pe teme de actualitate precum planificarea strategică spațială la nivel european sau planificarea și evaluarea infrastructurilor verzi urbane. A fost remarcată de asemenea și deschiderea internațională a d-nei Simona Grădinaru, ea activând în ultimii doi ani ca cercetător postdoctoral în proiecte de cercetare nu doar în România (Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor de Impact  – Universitatea din București), ci și în Elveția (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL) și, în prezent, în Statele Unite ale Americii (Fulbright Scholar – Michigan State University).

Juriul a dorit să sublinieze și calitatea activității profesionale a domnului dr. arh. Andrei MITREA, care s-a remarcat prin diversitatea activităților întreprinse în ultimii doi ani, cu rezultate notabile atât în activitatea de proiectare (participare la realizarea unor studii pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului), cât și în activitatea didactică și în activitatea de cercetare (articole și cursuri publicate) precum și în activitatea editorială din cadrul revistei Journal of Urban and Landscape Planning. Din acest motiv, juriul a recomandat acordarea unei mențiuni speciale domnului dr. arh. Andrei MITREA.