Anunț câștigător – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” ediția a VII-a (2022)

Anunț câștigător – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” ediția a VII-a (2022)

Avem deosebita plăcere să comunicăm câștigătorul celei de-a VII-a ediții a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru Tineri Cercetători în Urbanism. Festivitatea de premiere a avut loc cu ocazia evenimentului aniversar ”25 de ani Facultatea de Urbanism – UAUIM” organizat de Ziua Mondială a Urbanismului, pe 8 noiembrie 2022, în Sala Frescelor din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București. Redăm mai jos comunicatul juriului.

A șaptea ediție a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru Tineri Cercetători în Urbanism a adus 4 candidaturi evidențiate pentru diversitatea activităților de cercetare și pentru pasiunea reflectată pentru domeniul urbanismului.

Conform regulamentului, candidații au prezentat dosare (transmise în format electronic până pe data de 22.10.2022) care au cuprins: scrisoare de intenție, curriculum vitae însoțit de liste de lucrări și copii după diplomele relevante precum și elemente de portofoliu cu  extrase din principalele lucrări. În evaluarea candidaturilor, au fost considerate următoarele criterii:

calitatea, impactul și actualitatea lucrărilor din portofoliul de lucrări prezentat;

maturitatea ideilor cu privire la viitorul profesiei exprimate în cadrul scrisorii de intenție;

coerența și diversitatea parcursului profesional ilustrate de cv-ul din dosarul de candidatură.

Membrii juriului, format din conf. dr. arh. Liviu Ianăși, lect. dr. geogr. Irina Florea-Saghin și urb. Alexandru Matei, s-au întrunit pe 1 noiembrie 2022 și au deliberat într-o ședință comună moderată de lect. dr. urb. Matei Cocheci, în calitate de secretar al juriului.

Juriul a apreciat modul în care candidaturile reflectă potențialul de a conecta mediul de cercetare din România cu abordările și temele aflate în dezbatere la nivel european și mondial. Cei 4 candidați au fost următorii: dr. geogr. Simona Bacău, asist. dr. urb. Corina-Teodora Chirilă, drd. urb.peis. George-Gabriel Marin, dr. geogr. Zoltan Maroși.

Simona Bacău este geograf, absolventă a masterului Evaluare Integrată a Stării Mediului (2017) din cadrul Facultății de Geografie a Universității din București. În 2021, a obținut titlul de Doctor în Științe la Universitatea ETH Zurich, în Elveția, cu teza intitulată ”Multi-level spatial planning and its influence in shaping urban landscapes. status and future scenarios for Bucharest” – teză ce a fost, de altfel, nominalizată pentru a primi medalia ETH Zurich acordată tezelor remarcabile. Cercetarea d-nei dr. geogr. Simona Bacău abordează sistemele de planificare pe mai multe niveluri, dezvoltând o metodologie de evaluare a consistenței externe a planurilor și conceptualizând legăturile cauzale dintre planificarea spațială și schimbările utilizării terenurilor.

Corina-Teodora Chirilă este urbanist, absolventă a masterului de Proiectare Urbană din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București în anul 2016. În anul 2021, a obținut titlul de doctor în urbanism cu teza intitulată ”Gestiunea eficientă a resurselor de teren urbanizat în orașele mari din România. Bonificarea densității: un instrument nefiscal posibil, dedicat negocierii în dezvoltarea urbană”. Din 2022 este asistent universitar în cadrul Departamentului Proiectare Urbană și Peisagistică al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București. Direcțiile de cercetare, evidențiate atât în teza de doctorat, cât și în activitatea publicistică și în cea de proiectare de urbanism, se axează pe eficientizarea și creșterea gradului de operaționalizare a planurilor de dezvoltare urbană, cultivarea unor noi forme de cercetare în domeniul urbanismului și pe creșterea capacității autorităților publice din România în implementarea proiectelor de dezvoltare și de regenerare urbană de mici dimensiuni.

George-Gabriel Marin este urbanist-peisagist, absolvent al masterului de Proiectare Urbană din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București în anul 2018 și doctorand la Școala Doctorală de Urbanism. Tema sa de cercetare se concentrează pe interacțiunea formei urbane cu mediul virtual, teza sa fiind intitulată ”Proiectare urbană inteligentă prin integrarea tehnologiilor avansate – VRbanism”. Activitatea sa de cercetare în domeniul urbanismului este în strânsă legătură cu mediul academic și cel privat (proiectare urbană), fiind centrată pe posibilitatea integrării unor instrumente noi de proiectare, modelare și vizualizare urbană, bazate pe tehnologii avansate.

Zoltan Maroși este geograf, absolvent al unui program de master în domeniul dezvoltării și planificării teritoriale la Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În anul 2020, și-a susținut public și publicat teza de doctorat cu titlul ”Planificarea teritoriului local în context european: zonele de protecție și avizarea planurilor generale de urbanism”. Cercetarea sa are ca direcții principale procedurile de avizare a documentațiilor de urbanism în România, situația monumentelor istorice din România și identitatea locală a centrelor urbane.

După evaluarea candidaturilor, juriul a decis acordarea Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru Tineri Cercetători în Urbanism – ediția a VII-a (2022) d-nei asist. dr. urb. Corina Chirilă. Juriul a apreciat la candidatură modul în care s-au evidențiat maturitatea în înțelegerea domeniului și a complexității profesiei, precum și experiența profesională diversă, candidata dovedind cunoștințe aprofundate despre domeniu și o viziune clară asupra intereselor de cercetare viitoare.

Având în vedere valoarea apropiată a candidaturilor, juriul a recomandat, de asemenea, acordarea unei mențiuni speciale d-nei dr. geogr. Simona Bacău, al cărei portofoliu de lucrări s-a remarcat prin calitatea și impactul cercetării științifice în domeniul planificării urbane, reflectate de articolele științifice publicate în reviste ISI și de experiența de cercetător la nivel internațional.

Ca și în anii precedenți, premiul este acordat de către Asociația Profesională a Urbaniștilor din România în parteneriat cu Registrul Urbaniștilor din România.