Anunț câștigător – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” ediția a VIII-a 2023

Anunț câștigător – Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” ediția a VIII-a 2023

Ediția a VIII-a a Premiului de excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism, s-a desfășurat în intervalul septembrie-octombrie 2023, a avut 4 candidați iar câștigătorul a fost anunțat pe 7 noiembrie, în cadrul evenimentului Research Networking Day (RND) 2023 organizat de Departamentul pentru managementul cercetării, din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, sărbătorind astfel și Ziua Mondială a Urbanismului.

Juriul ediției a VIII-a fost alcătuit din:

  • prof. dr. arh. Angelica Stan (Președintele juriului), Director CSUD, UAUIM
  • urb. Liviu Băileșteanu, Director la Direcția Politici și Strategii – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  • lect. dr. geogr. Simona Grădinaru, Lector în cadrul Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich și Secretar General al IALE- Europe – reprezentanta Europeană a Asociației Internaționale de Ecologie a Peisajului.
  • Secretar: lect.dr.urb. Ana Opriș 

Candidații ediției a VIII-a au fost:

  • urb. Diana Ioana Ristea 
  • urb. George Gabriel Marin 
  • urb. Atena Ioana Gârjoabă 
  • urb. Radu Gabriel Pătrașcu

Câștigătorul ediției a VIII-a a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru Tineri Cercetători în Urbanism a fost dr.urb. Atena Ioana Gârjoabă.

Atena Ioana Gârjoabă a absolvit în anul 2017 programul de licență al Facultății de Urbanism – Specializarea „Amenajarea și Planificarea Peisajului”, iar în anul 2019 Masterul „Peisaj și Teritoriu” la aceeași facultate fiind  totodată admisă la programul de studii doctorale al Școlii Doctorale de Urbanism.

Teza de Doctorat intitulată „Planificarea țesutului adiacent zonelor cvasi-naturale protejate în intravilanul orașelor din România”, sub îndrumarea doamnei prof. dr. arh., habil urb. Cerasella Crăciun a fost susținută în octombrie 2023, obținând calificativul „Excelent”.

Pe perioada studiilor doctorale, Atena Gârjoabă a publicat o serie de articole științifice -dintre care două au fost publicate într-o revistă de specialitate cotată ISI – și un capitol în cartea ”Heritage, Landscape and Restoration of Historical Gardens”, editor M. Boștenaru, Editura Cuvillier Verlag Göttingen, Göttingen, Germania.

Experiența Atenei Gârjoabă cuprinde și activități didactice în cadrul atelierului de urbanism al Masterului „Peisaj și Teritoriu” al Facultății de Urbanism, întocmirea de documentații de urbanism, studii de peisaj și studii de circulație în cadrul birourilor de proiectare la care a fost angajată în funcția de urbanist.

În anul 2021, Atena Gârjoabă  a obținut dreptul de semnătură R.U.R. pentru documentații de tip P.U.Z. și P.U.D., iar în anul 2023 pentru părți din documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, referitoare la căile de circulații și transporturi.