Adunarea Generală a Asociaților APUR – agendă finală

Adunarea Generală a Asociaților APUR – agendă finală

Consiliul Director APUR anunță Adunarea Generală anuală a asociaților în data de vineri 29 iunie 2018.

Locul desfășurării: MATER Biblioteca de materiale, Splaiul Unirii nr. 160.

Organizarea AG-APUR 2017 este realizată în parteneriat cu Asociația La Firul Ierbii.

Agendă finală

1. Adunarea Generală a Asociaților
9:00 – 9:30 – Înregistrarea participanților

9:30 – 12.30 – Adunare Generală a membrilor APUR
Cuvânt de deschidere.
(1) aprobare rapoarte anuale (raport cenzor 2017, raport activitate 2017-2018)
(2) aprobare modificări statut. Reconfirmare membrii CD.
(3) discuții privind planul de acțiune 2018-2019
(4) aprobare regulament și constituire filiale
(5) organizare – constituire grupuri de lucru: legislație, statutul profesiei de urbanist
(6) diverse.

12.30 – 13.30 – Pauză de prânz.

2. Dezbatere – Relația planificare spațială – patrimoniu cultural

13.30 – 14.15 – Introducere (panel): legislația în domeniul urbanismului și al patrimoniului. Invitați: reprezentant MDRAP, arh. Liviu Ianăși (APUR / UAUIM), reprezentant grup de lucru Codul Patrimoniului.

14.15 – 15.00 – Proiecte și inițiative actuale. Invitați: geogr. Bogdan Suditu (MKBT), urb. Ramona Ungureanu, urb. Alexandra Hajnsek, urb. Alina Marinescu.

15.00 – 15.30 – Coffee break. Împărțire pe grupuri de lucru.

15.30 – 16.30 – Grupuri de lucru (pe tematici) – planificare spațială și patrimoniu cultural.

16.30 – 17.00 – Concluzii.

17.00 – Cuvânt de închidere. Socializare.

Dreptul de exercitare a votului în cadrul Adunării Generale este condiționat de plata la zi a cotizației de membru pentru anul 2018. Plata poate fi efectuată prin OP în contul APUR (link) sau numerar în ziua adunării generale.

În cazul în care nu puteți participa la Adunarea Generală din data de 29 iunie 2018, vă rugăm să delegați dreptul de vot unui reprezentant, membru APUR, prin completarea  formularului de împuternicire (pe care îl puteți găsi aici). După completare vă rugăm să îl transmiteți în format pdf. / jpg. pe e-mail, atât reprezentantului ales, cât și la adresa secretariat@apur.ro. Și în acest caz, condiția de exercitare a dreptului de vot implică achitarea la zi a cotizației de membru.