Adunarea Generală a Asociaților 2018 – 29 iunie, La Firul Ierbii

Adunarea Generală a Asociaților 2018 – 29 iunie, La Firul Ierbii

Consiliul Director APUR anunță Adunarea Generală anuală a asociaților în data de vineri 29 iunie 2018.

Locul desfășurării: La Firul Ierbii, Splaiul Unirii nr. 160 (accesul se face din Bulevardul Abatorilor).

Organizarea AG-APUR 2017 este realizată în parteneriat cu gazda noastră, Asociația La Firul Ierbii.

Agendă preliminară
9:00 – 9:30 – Înregistrarea participanților

9:30 – 12.30 – Adunare Generală a membrilor APUR
Cuvânt de deschidere.
(1) aprobare rapoarte anuale (raport cenzor 2017, raport activitate 2017-2018)
(2) aprobare modificări statut. Reconfirmare membrii CD.
(3) discuții privind planul de acțiune 2018-2019
(4) aprobare regulament și constituire filiale
(5) organizare – constituire grupuri de lucru: legislație, statutul profesiei de urbanist
(6) diverse.

12.30 – 13.30 – Pauză de prânz.

13.30 – 16.45 – Ateliere tematice (cu invitați) – tema centrală a atelierelor de lucru va fi relația planificare spațială – patrimoniu cultural, evenimentul asociat Adunării Generale din acest an fiind o continuare a evenimentelor susținute de APUR cu ocazia Anului European al Patrimoniului.

Va rugăm să confirmați participarea la eveniment până pe data de 22 iunie 2018 prin completarea formularului online sau prin e-mail la adresa secretariat@apur.ro. Adunarea este statutară dacă participă 50%+1 din membrii APUR.

Dreptul de exercitare a votului în cadrul Adunării Generale este condiționat de plata la zi a cotizației de membru pentru anul 2018. Plata poate fi efectuată prin OP în contul APUR (link) sau numerar în ziua adunării generale.

În cazul în care nu puteți participa la Adunarea Generală din data de 29 iunie 2018, vă rugăm să delegați dreptul de vot unui reprezentant, membru APUR, prin completarea  formularului de împuternicire (pe care îl puteți găsi aici). După completare vă rugăm să îl transmiteți în format pdf. / jpg. pe e-mail, atât reprezentantului ales, cât și la adresa secretariat@apur.ro, până la data de 22 iunie 2018. Și în acest caz, condiția de exercitare a dreptului de vot implică achitarea la zi a cotizației de membru.